Aktuality
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Informace k provozu platné od 12.04.2021
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Zápis žáků pro školní rok 2021/2022
ZŠ Borovany - Zápis žáků do 1. ročníku
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - jaro 2021
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 17.04.2021.
ČSÚ - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Informace ke sčítání
Městský úřad Trhové Sviny - Rozhodnutí objížďka silnice II/155
Úplná uzavírka na silnici II/155 - rekonstrukce mostu Nádraží Trocnov
Mobilní pošta ve Strážkovicích !
Provozní doba mobilní pošty
ČSÚ - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Informace ke sčítání
Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška
Přechodná úprava provozu na silnici II/155 a II/156 - obchvat obce Strážkovice
Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška
Přechodná úprava provozu na silnici II/155 - rekonstrukce mostu Nádraží Trocnov
Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
Hospůdka u Elvise - Hostinec Na Návsi Strážkovice
Jídelní lístek
Koronavir SARS CoV-2
Krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 05.03.2021
Pokyn hejtmana Jihočeského kraje
Zajištění péče o děti, o které nemohou za krizové situace vykonávat péči zákonní zástupci
MUDr. Josef Kroulík - Nabídka očkování proti Covid 19
Očkování pacientů praktickým lékařem
Koronavir SARS CoV-2 - Formuláře omezení pohybu
Krizové opatření v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 28.02.2021
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020
Porovnání dle cenových předpisů pro vodné a stočné
Magistrát města České Budějovice - Odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Svozový plán odpadů na rok 2021
Četnost a termíny svozů jednotlivých druhů odpadů
Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2021
Výše poplatků a jejich splatnost
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Pracovní nabídka
Informace k dani z nemovitých věcí 2020
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Výstavba požární zbrojnice - Strážkovice
Poskytovatel dotace Ministerstvo vnitra a Jihočeský kraj
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - Příloha č. 2
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Rozpočtový výhled Mateřské školy Cvrček Strážkovice pro rok 2022/2023
Schválený rozpočtový výhled MŠ Cvrček Strážkovice pro rok 2022/2023
Rozpočet Mateřské školy Cvrček Strážkovice pro rok 2021
Schválený rozpočet MŠ Cvrček Strážkovice pro rok 2021
Rozpočtový výhled obce Strážkovice na roky 2022/23
Schválený Rozpočtový výhled dle Rozpočtové skladby
Rozpočet obce Strážkovice na rok 2021
Schválený Rozpočet dle Rozpočtové skladby
Obecní úřad Strážkovice
Veřejná vyhláška č. 1/2020
MuDr. Josef Kroulík - ordinace praktického lékaře
Omezení provozu ordinace
Hospůdka u Elvise - Hostinec Na Návsi Strážkovice
Provoz nepřerušen!
Protivirová opatření Mateřské školy Cvrček Strážkovice
Opatření a doporučení dle nařízení MŠMT
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 12.4.2021 - do 16.4.2021
Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016
Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení