Aktuality

Mateřská škola Cvrek
Jídelní lístek od 20.1.2020 - 24.1.2020

Změna č. 8 Územního plánu Borovany
Veřejné projednání návrhu "Změny č. 8 ÚP Borovany"

Záměr obce Strážkovice
Pronájem Hostince Na Návsi

Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2020
Výše poplatků a jejich splatnost

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rozpočtový výhled obce Strážkovice na roky 2021/22
Rozpočtový výhled dle Rozpočtové skladby

Rozpočet obce Strážkovice na rok 2020
Rozpočet dle Rozpočtové skladby

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kalamitní situace v lesích na území ČR v důsledku šíření kůrovce

Krajský úřad Jihočeského kraje - Opatření obecné povahy
Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Svozový plán odpadů na rok 2020
Četnost a termíny svozů jednotlivých druhů odpadů

Nadace ČEZ
Nadační příspěvek 2019

Mateřská škola Cvrček
Nabídka zaměstnání

Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace o podání nabídek ve smyslu veřejných zakázek

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018

Strategický rozvojový plán - POV 2018
Nové priority a cíle

Zrušení trvalého pobytu

Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016

Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení