Aktuality

Vánoce, Vánoce přicházejí ... - dětské odpoledne s pohádkou
Multifunkční budova Strážkovice pátek 13.12.2019 od 16:30 hod.

Česko zpívá koledy 2019
Středa 11.12.2019 terasa před KD Strážkovice

Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 9.12.2019 - do 13.12.2019

Oznámení o konání Veřejné schůze občanů obce Strážkovice 2019
Multifunkční budova 12.12.2019 od 17:00 hod.

Krajský úřad Jihočeského kraje - Opatření obecné povahy
Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Svozový plán odpadů na rok 2020
Četnost a termíny svozů jednotlivých druhů odpadů

Oznámení svozu BIO odpadu na konci roku 2019
Poslední termín svozu BIO odpadu (BRKO)

Nadace ČEZ
Nadační příspěvek 2019

Mateřská škola Cvrček
Nabídka zaměstnání

Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace o podání nabídek ve smyslu veřejných zakázek

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Informace k dani z nemovitých věcí 2019
Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Strategický rozvojový plán - POV 2018
Nové priority a cíle

Zrušení trvalého pobytu

Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016

Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení