Aktuality

Magistrát města České Budějovice - přechodná úprava provozu
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Územní studie Řevňovice pro lokalitu B14+PV10+ZO5 dle ÚP Strážkovice
Oznámení, Veřejná vyhláška, Textová a výkresová část

ZŠ Borovany - Zápis žáků do 1. ročníku
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021

Hasičský záchranný sbor ČR
Koronavirus COVID 19 - Videoinformace, rady a doporučení

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Doporučení k používání ochranných prostředků

Krajský úřad Jihočeského kraje
Evidence dobrovolníků

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje
Regulační opatření v dopravě za nouzového stavu

Usnesení vlády ČR č. 87/2020 Sb.
Omezení provozu Obecního úřadu Strážkovice

Koronavirová infekce - covid-19
Důležité kontakty a informace

MuDr. Josef Kroulík - ordinace praktického lékaře
Omezení provozu ordinace

Mateřská škola Cvrček
Uzavření mateřské školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace k vyhlášení nouzového stavu

Ministerstvo vnitra ČR - Mimořádné opatření
Dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví - Mimořádné opatření
Nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Jídelní lístek od 9.3.2020 - 13.3.2020

Záměr obce Strážkovice 02_2020
Pronájem Hostince Na Návsi

Městský úřad Trhové Sviny - Veřejná vyhláška
Oznámení o pokračování stavebního řízení - Přeložka silnice II/155 a most v obci Trocnov

Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2020
Výše poplatků a jejich splatnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rozpočtový výhled obce Strážkovice na roky 2021/22
Rozpočtový výhled dle Rozpočtové skladby

Rozpočet obce Strážkovice na rok 2020
Rozpočet dle Rozpočtové skladby

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kalamitní situace v lesích na území ČR v důsledku šíření kůrovce

Krajský úřad Jihočeského kraje - Opatření obecné povahy
Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Svozový plán odpadů na rok 2020
Četnost a termíny svozů jednotlivých druhů odpadů

Nadace ČEZ
Nadační příspěvek 2019

Mateřská škola Cvrček
Nabídka zaměstnání

Podané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace o podání nabídek ve smyslu veřejných zakázek

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018

Strategický rozvojový plán - POV 2018
Nové priority a cíle

Zrušení trvalého pobytu

Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016

Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení