Aktuality

Hospůdka u Elvise - Hostinec Na Návsi Strážkovice
Provoz nepřerušen!

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - podzim 2020
Pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 24.10.2020.

Hospůdka u Elvise - Hostinec Na Návsi Strážkovice
Jídelní lístek

Magistrát města ČB - Stavební úřad
Rozhodnutí-prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Koronavir SARS CoV-2
Krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 12. 10. 2020

Polytechnické vzdělávání v MŠ Cvrček
Poskytovatel dotace Jihočeský kraj

Městský úřad Borovany
Oznámení Zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Městský úřad Trhové Sviny - Veřejná vyhláška
Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Borovany

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice

ČSÚ - Integrované šetření v zemědělství
Zjišťování proběhne od 01.09. do 30.11.2020

Šablony III - Moderní vzdělávání v MŠ Cvrček
Poskytovatel dotace MŠMT

Ministerstvo zdravotnictví - Protikoronavirová opatření v ČR
Roušky v ČR od 01. září 2020

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Nařízení mimořádného opatření č. 2/2020

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

Městský úřad Trhové Sviny - Veřejná vyhláška
Stavební povolení Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov

Hospůdka u Elvise - Hostinec Na Návsi - Strážkovice
Nově otevřená restaurace

Protivirová opatření Mateřské školy Cvrček Strážkovice
Opatření a doporučení dle nařízení MŠMT

Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2020
Výše poplatků a jejich splatnost

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019
Porovnání dle cenových předpisů pro vodné a stočné

Svozový plán odpadů na rok 2020
Četnost a termíny svozů jednotlivých druhů odpadů

Mateřská škola cfrček
Jídelní lístek od 19.10.2020 - do 23.10.2020

Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 12.10.2020 -16.10.2020

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Koronavirová infekce - covid-19
Důležité kontakty a informace

Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016

Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení