Aktuality
Magistrát města České Budějovice - Odbor dopravy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Hospůdka u Elvise - Hostinec Na Návsi Strážkovice
Jídelní lístek
Koronavir SARS CoV-2
Krizová usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 11.01.2021
Svozový plán odpadů na rok 2021
Četnost a termíny svozů jednotlivých druhů odpadů
Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2021
Výše poplatků a jejich splatnost
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Pracovní nabídka
Informace k dani z nemovitých věcí 2020
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Výstavba požární zbrojnice - Strážkovice
Poskytovatel dotace Ministerstvo vnitra a Jihočeský kraj
Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - Příloha č. 2
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
Rozpočtový výhled Mateřské školy Cvrček Strážkovice pro rok 2022/2023
Schválený rozpočtový výhled MŠ Cvrček Strážkovice pro rok 2022/2023
Rozpočet Mateřské školy Cvrček Strážkovice pro rok 2021
Schválený rozpočet MŠ Cvrček Strážkovice pro rok 2021
Rozpočtový výhled obce Strážkovice na roky 2022/23
Schválený Rozpočtový výhled dle Rozpočtové skladby
Rozpočet obce Strážkovice na rok 2021
Schválený Rozpočet dle Rozpočtové skladby
Obecní úřad Strážkovice
Veřejná vyhláška č. 1/2020
MuDr. Josef Kroulík - ordinace praktického lékaře
Omezení provozu ordinace
Hospůdka u Elvise - Hostinec Na Návsi Strážkovice
Provoz nepřerušen!
Obecní úřad Strážkovice
Změna úředních hodin OÚ a uzavření obecní knihovny
Protivirová opatření Mateřské školy Cvrček Strážkovice
Opatření a doporučení dle nařízení MŠMT
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019
Porovnání dle cenových předpisů pro vodné a stočné
Mateřská škola Cvrček
Jídelní lístek od 18.1.2021 - do 22.1.2021
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019
Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016
Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení