Úřední deska MŠ Cvrček

Mateřská škola Cvrček Strážkovice

Rozhodnutí ředitelky o znovuotevření Mateřské školy

Z rozhodnutí ředitelky Mateřské školy a projednání se zřizovatelem - obcí Strážkovice, oznamuji znovuotevření Mateřské školy Cvrček Strážkovice od pondělí 18.05.2020 bez omezení za podmínek dodržení protivirových opatření vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předložení Čestného prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

Eva Svitáková

ředitelka Mateřské školy Cvrček Strážkovice