Podané žádosti 2020

Nájemní bydlení Strážkovice

Poskytovatel Ministerstvo financí

Nájemní bydlení Strážkovice

Dotační program: Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury

Název projektu: "Nájemní bydlení Strážkovice"

Podání žádosti: 14.03.2020

Realizace: do 30.09.2021

  • Celkové náklady:        12.694.349,- Kč
  • Dotace:                        10.000.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:         2.694.349,- Kč

Popis projektu: Výstavba bytového domu se sedmi bytovými jednotkami. Byty budou řešeny jako bezbariérové, z toho jeden byt bude pro imobilní občany.

Cíl projektu: Zajištění níjemního bydlení pro nízkopříjmové rodiny a seniory a startovací byty pro mladé rodiny za snížené nájemné.