Závěrečný účet 2019

Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2019

Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:

  • Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2019
  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Strážkovice

Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček Strážkovice za rok 2019

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha

Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-2019.pdf 623.6 Kb
fin-2019948427368.pdf 4020.2 Kb
priloha-2019.pdf 3805.2 Kb
rozvaha-2019.pdf 466.2 Kb
vykaz-zisku-ztrat-2019.pdf 531.8 Kb
ms-priloha-2019.pdf 3801.3 Kb
ms-rozvaha-2019.pdf 460.3 Kb
ms-vykaz-zisku-ztrat-2019.pdf 527.4 Kb