Obec Strážkovice

Obec

Základní informace

Obec Strážkovice se nachází v okrese České Budějovice, kraj Jihočeský, 12 km jihovýchodně od Českých Budějovic a 9 km severozápadně od Trhových Svinů, 9 km západně od Borovan a 9 km severovýchodně od Římova na křižovatce silnic II/155 a II/156. Nedaleko obce Trocnov - rodiště Jana Žižky z Trocnova.

Základní údaje                       

Název obce: Strážkovice
Počet částí obce: 3 (Strážkovice, Lomec, Řevňovice)
Počet katastrálních území: 2 (Strážkovice, Lomec)
Kód katastrálního území: Strážkovice 756598, Lomec 756571
Výměra obce: 1007 ha
Průměrná nadmořská výška: 535 m
Nejvyšší bod:  Strážkovický vrch 559 m
Zeměpisná šířka: 48° 53’ 53’’
Zeměpisná délka: 14° 34’ 15’’
Počet obyvatel:  407 (31.12.2011)
Hustota obyvatel: 40,7 obyv/km2
Obec s rozšířenou působností:  3102 České Budějovice
Obec s pověřeným obecním úřadem: 31021 České Budějovice
NUTS 2 - oblast:  CZ03 Jihozápad
NUTS 3 - kraj:  CZ031 Jihočeský kraj
NUTS 4 - okres (LAU 1): CZ0311 České Budějovice
LAU 2 – obec (ZÚJ): 545082 

Cena zemědělské půdy podle katastrálního území pro účely výpočtu daně z nemovitosti

Ceny platné od 1.1.2015 podle vyhlášky 298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

 • Strážkovice (756598): 5,77 Kč/m2
 • Lomec (756571): 5,11 Kč/m2

Charakteristika

Obec má tři části: Strážkovice, osada Lomec a osada Řevňovice. Z celkové výměry obce zabírá zemědělská půda 586 ha, z toho orná půda 393 ha, zahrady 20 ha, trvalé travní porosty 173 ha,  lesy 327 ha.  Vodní plochy zabírají 11 ha. Zastavěné plochy 12 ha a ostatní plochy 71 ha. Obec Strážkovice se nacházá v podhůří Novohradských hor v centru Strážkovické pahorkatiny s nejvyšším bodem - Strážkovickým vrchem s výškou 559 m. Při jižním okraji katastru Strážkovice protéká řeka Stropnice a dále několik potoků: Strážkovický potok, potok Štěpánka, Lesní potok a pod osadou Řevňovice Řevňovický potok. Osadou Lomec protéká na severu Strážkovický potok a na jihu pramení Lomecký potok. Na území obce je také několik rybníků Hliník, rybník ve Stružkách, Lomecký a několik dalších malých rybníčků rozsetých po krajině. Při jižní hranici katastru Strážkovic na břehu Stropnice vznikla chatová oblast " Želízkův Mlýn", původně jako náhrada za rekreační objekty, které zaplavila Římovská přehrada a dnes s více než 200 rekreačními objekty. Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je v obci 135 obydlených domů.

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001

Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869

 • V obci bývala škola, první vyučování proběhlo 1.3.1907, uzavřena byla 1.8.1978 
 • Bývala zde také četnická stanice
 • Za minulého režimu měla obec statut Středisková obec
 • V minulosti zde hrával ochotnický divadelní spolek Trocnov, který za doby své činnosti získal nejedno ocenění
 • V 70. a 80. letech zde účinkoval velmi úspěšně ochotnický soubor Osvětové Besedy Strážkovice účastník národních přehlídek vesnických divadelních souborů
 • V současnosti zde funguje Spolek dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Včelaři a Červený kříž
 • V místním kulturním domě mají mnohaletou tradici každoroční Setkání heligonkářů, stejně jako mariášové turnaje, pro děti pak maškarní karnevaly, masopust, slavnosti piva, adventní rozsvěcení vánočního stromu a posvícení
 • Do vybavení obce patří Mateřská škola Cvrček, lékařská ordinace, knihovna s veřejným internetem,Czech-point, obchod, dva hostince, dětské hřiště, veřejný vodovod, čistička odpadních vod a kontejnery pro ekologické třídění odpadu
 • Od 01. září 2013 je zprovozněna mutifunkční budova (budova bývalé školy), ve které je umístěn Obecní úřad, Mateřská škola Cvrček, ordinace lékaře, knihovna, spolkové klubovny

Strážkovice jsou členem mikroregionu - Sdružení Růže.

Na stránkách probíhá výstavba, omlouváme se.

Dnes je 26.04.2015

Svátek slaví Oto

Aktuality

Slet čarodějnic
Strážkovice 30.dubna 2015
více
XXXI. Setkání helikonkářů
Pátek 8.5.2015 KD Strážkovice
více
Strážkovický Den matek
Sobota 2. května 2015 KD Strážkovice
více
Společenské akce v obci Strážkovice v roce 2015
více
Veřejná vyhláška - Změna Územního plánu obce Strážkovice č. 2
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 2 územního plánu obce Strážkovice v k.ú. Strážkovice
více
Divadelní představení - Postel pro anděla
Borovany 25.04.2015
více
Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
čtvrtek 16.04.2015 od 10.00 hod.
více
Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Národní plán povodí Labe
více
Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
více
Kácení dřevin
Informace
více
Veřejná vyhláška
Přeložka silnice II/156 Strážkovice.
více
Svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO)
Termíny svozu BRKO
více
Vyhláška o školném a stravném MŠ Cvrček pro školní rok 2014/15
Cena služeb pro školní rok 2014/2015
více
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014
Mateřská škola Cvrček - Strážkovice
více
Mateřská škola Cvrček - Strážkovice - zápis_2015
více
Zápis do Mateřské školy Cvrček 06.05.2015
Vyhlášení zápisu a Organizační pokyny pro zápis dětí do Mateřské školy Cvrček pro školní rok 2015/2016
více
Deník.cz 16.02.2015
Napsali o nás
více
Informace k dani z nemovitých věcí
za zdaňovací období 2015 pro obec Strážkovice
více
Třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovů
Nabídka možnosti třídění
více
Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2015
Výše poplatků a jejich splatnost
více
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
více
Změna č.1 Územního plánu obce Strážkovice
Veřejná vyhláška
více
Stanovení výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2015
Příloha č. 1 k OZV č. 1/2012
více
Obecně závazná vyhláška 1/2014
více
Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení
více
Veřejná vyhláška
Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice
více
Co doporučujeme znát dětem před nástupem do Mateřské školy
Základní znalosti dítěte před nástupem do MŠ
více

Anketa

Jak se Vám líbí nový design stránek?