Obec Strážkovice

Obec

Základní informace

Obec Strážkovice se nachází v okrese České Budějovice, kraj Jihočeský, 12 km jihovýchodně od Českých Budějovic a 9 km severozápadně od Trhových Svinů, 9 km západně od Borovan a 9 km severovýchodně od Římova na křižovatce silnic II/155 a II/156. Nedaleko obce Trocnov - rodiště Jana Žižky z Trocnova.

Základní údaje                       

Název obce: Strážkovice
Počet částí obce: 3 (Strážkovice, Lomec, Řevňovice)
Počet katastrálních území: 2 (Strážkovice, Lomec)
Kód katastrálního území: Strážkovice 756598, Lomec 756571
Výměra obce: 1007 ha
Průměrná nadmořská výška: 535 m
Nejvyšší bod:  Strážkovický vrch 559 m
Zeměpisná šířka: 48° 53’ 53’’
Zeměpisná délka: 14° 34’ 15’’
Počet obyvatel:  407 (31.12.2011)
Hustota obyvatel: 40,7 obyv/km2
Obec s rozšířenou působností:  3102 České Budějovice
Obec s pověřeným obecním úřadem: 31021 České Budějovice
NUTS 2 - oblast:  CZ03 Jihozápad
NUTS 3 - kraj:  CZ031 Jihočeský kraj
NUTS 4 - okres (LAU 1): CZ0311 České Budějovice
LAU 2 – obec (ZÚJ): 545082 

Cena zemědělské půdy podle katastrálního území pro účely výpočtu daně z nemovitosti

Ceny platné od 1.1.2013 podle vyhlášky 412/2008 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (ve znění aktualizovaném vyhláškou 427/2009 Sb., vyhláškou 340/2010 Sb., vyhláškou 358/2011 Sb. a vyhláškou 412/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013).

 • Strážkovice (756598): 5,03 Kč/m2
 • Lomec (756571): 4,46 Kč/m2

Charakteristika

Obec má tři části: Strážkovice, osada Lomec a osada Řevňovice. Z celkové výměry obce zabírá zemědělská půda 586 ha, z toho orná půda 393 ha, zahrady 20 ha, trvalé travní porosty 173 ha,  lesy 327 ha.  Vodní plochy zabírají 11 ha. Zastavěné plochy 12 ha a ostatní plochy 71 ha. Obec Strážkovice se nacházá v podhůří Novohradských hor v centru Strážkovické pahorkatiny s nejvyšším bodem - Strážkovickým vrchem s výškou 559 m. Při jižním okraji katastru Strážkovice protéká řeka Stropnice a dále několik potoků: Strážkovický potok, potok Štěpánka, Lesní potok a pod osadou Řevňovice Řevňovický potok. Osadou Lomec protéká na severu Strážkovický potok a na jihu pramení Lomecký potok. Na území obce je také několik rybníků Hliník, rybník ve Stružkách, Lomecký a několik dalších malých rybníčků rozsetých po krajině. Při jižní hranici katastru Strážkovic na břehu Stropnice vznikla chatová oblast " Želízkův Mlýn", původně jako náhrada za rekreační objekty, které zaplavila Římovská přehrada a dnes s více než 200 rekreačními objekty. Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je v obci 135 obydlených domů.

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001

Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869

 • V obci bývala škola, první vyučování proběhlo 1.3.1907, uzavřena byla 1.8.1978 
 • Bývala zde také četnická stanice
 • Za minulého režimu měla obec statut Středisková obec
 • V minulosti zde hrával ochotnický divadelní spolek Trocnov, který za doby své činnosti získal nejedno ocenění
 • V 70. a 80. letech zde účinkoval velmi úspěšně ochotnický soubor Osvětové Besedy Strážkovice účastník národních přehlídek vesnických divadelních souborů
 • V současnosti zde funguje Spolek dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Včelaři a Červený kříž
 • V místním kulturním domě mají mnohaletou tradici každoroční Setkání heligonkářů, stejně jako mariášové turnaje, pro děti pak maškarní karnevaly, masopust, slavnosti piva, adventní rozsvěcení vánočního stromu a posvícení
 • Do vybavení obce patří Mateřská škola Cvrček, lékařská ordinace, knihovna s veřejným internetem,Czech-point, obchod, dva hostince, dětské hřiště, veřejný vodovod, čistička odpadních vod a kontejnery pro ekologické třídění odpadu
 • Od 01. září 2013 je zprovozněna mutifunkční budova (budova bývalé školy), ve které je umístěn Obecní úřad, Mateřská škola Cvrček, ordinace lékaře, knihovna, spolkové klubovny

Strážkovice jsou členem mikroregionu - Sdružení Růže.

Na stránkách probíhá výstavba, omlouváme se.

Dnes je 26.01.2015

Svátek slaví Zora

Aktuality

Přerušení dodávky el. energie v obci Strážkovice
Dne 06.02.2015 od 08:00 do 15:30 Hod.
více
Informace k dani z nemovitých věcí
za zdaňovací období 2015 pro obec Strážkovice
více
Třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu a kovů
Nabídka možnosti třídění
více
Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2015
Výše poplatků a jejich splatnost
více
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
více
Loutkové divadlo Princka Vincka
Neděle 25.01.2015 Borovany sál v hasičárně od 14.00 hod.
více
Veřejná schůze občanů obce Strážkovice
více
Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice
více
Změna č.1 Územního plánu obce Strážkovice
Veřejná vyhláška
více
Stanovení výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2015
Příloha č. 1 k OZV č. 1/2012
více
Obecně závazná vyhláška 1/2014
více
Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení
více
Návrh rozpočtového výhledu obce Strážkovice na roky 2016-17
Rozpočtový výhled 2016-17 dle rozpočtové skladby
více
Návrh rozpočtu obce Strážkovice pro rok 2015
Rozpočet 2015 dle rozpočtové skladby
více
Veřejná vyhláška
Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice
více
Volby do zastupitelstva obce 10.10. - 11.10.2014
Výsledky volby do zastupitelstva obce 10.10. - 11.10.2014
více
Nábor dětí do družstva mladých hasičů - SDH Strážkovice
více
Výsledky Českobudějovického dvojboje za rok 2014
Sbor mladých hasičů - SDH Strážkovice
více
Co doporučujeme znát dětem před nástupem do Mateřské školy
Základní znalosti dítěte před nástupem do MŠ
více
Sbor mladých hasičů- SDH Strážkovice
Poděkování sponzorům
více
Co je to Klub maminek Strážkovice?
více
Změna časového harmonogramu svozu komunálního odpadu.
více

Anketa

Jak se Vám líbí nový design stránek?