Závěrečný účet 2014

Závěrečný účet obce Strážkovice 2014

Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:

  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Strážkovice
  • Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2014

Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha

Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadě.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
fin-2-12-m-2015556944143.pdf 227.4 Kb
zprava-prezkum-2014.pdf 8774.7 Kb
zaverecny-ucet-obce-2014835347885.pdf 427.1 Kb
ms-vzz-2015968178848.pdf 141.7 Kb
ms-rozvaha-2015516864126.pdf 151.7 Kb
ms-priloha-2015443729912.pdf 178 Kb