! Neplatné obecně závazné vyhlášky obce Strážkovice !

Archiv Obecně závazných vyhlášek
Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

O místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

O místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strážkovice.


Stanovení výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2015

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2012


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2007

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 6/2003

O místních poplatcích.