! Neplatné obecně závazné vyhlášky obce Strážkovice !

Archiv Obecně závazných vyhlášek
Obec Strážkovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - Příloha č. 2

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

O stanovení školských obvodů.


Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

O místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

O místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strážkovice.


Stanovení výše poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2015

Příloha č. 1 k OZV č. 1/2012


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

O úhradě vodného ve dvousložkové formě.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2007

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.


Obecně závazná vyhláška č. 6/2003

O místních poplatcích.