Přednášky a akce 2015

Týden knihoven - zažijte knihovnu jinak

Turnaj ve stolní hře "Člověče nezlob se"

Aneb kdo si hraje, nezlobí.

Týden knihoven - zažijte knihovnu jinak

Ve čtvrtek 8. října se od 17,00 hodin uskutečnila v rámci akce Týden knihoven soutěž ve společenské hře „Člověče nezlob se“.

Jak jsme se mohli přesvědčit, děti ve Strážkovicích si asi nerady hrají anebo nerady soutěží. Hrát a soutěžit přišli pouze dva, takže se alespoň nemuseli dělit o odměny a obsadili ve své kategorii první a druhé místo. Patří jim proto náš velký dík za účast, a těšíme se, že příště zlákají více svých kamarádů, aby hra byla napínavější.

Zato v kategorii seniorské bylo plně obsazeno ne-li nabito. Přispěchalo 12 hráčů a od herních plánů se ozývaly výkřiky, salvy smíchu a i slova ostřejší tak říkajíc nepublikovatelná. Všichni zúčastnění se vrhli do hry s vervou a plným nasazením. Vyhazovalo a nasazovalo se jako o život, takže dvě hodinky hraní uběhly jako nic. Doplňkovou hru pro ukrácení čekání na výsledky byl miniturnaj v „Bulce“.  I zde si všichni hráči zaslouží naše poděkování za účast, sportovní hru a nadšení. Podvečer uběhl jako nic a všichni se zajímali, co budeme hrát příště. Padl návrh na „Žolíky“. Budeme se těšit tedy na příště.

Týden knihoven - zažijte knihovnu jinak

Další fotografie zde


Týden knihoven - zažijte knihovnu jinak

Přednáška PhDr. Daniela Koláře

Týden knihoven - zažijte knihovnu jinak

V úterý 6. října se v naší knihovně uskutečnila v rámci akce „Týden knihoven - zažijte knihovnu jinak“ přednáška PhDr. Daniela Kováře ředitele Okresního archivu v Českých Budějovicích na téma historie obce Strážkovice a Českobudějovicka.

Příjemného posezení s poutavým vyprávěním se zúčastnilo 31 posluchačů, kteří nebyli pouze ze Strážkovic, ale i okolních obcí. I když přednášející na začátku upozornil na skutečnost, že historii obce Strážkovice nemá nastudovanou do všech podrobností, nenechal se zaskočit zvídavými dotazy posluchačů právě na toto téma. PhDr. Kovář seznámil přítomné posluchače s prameny, ze kterých badatelé čerpají, dále jmenoval nejstarší rody ve Strážkovicích, z nichž např. příjmení Hrbek si pamatujeme i my později narození, též upozornil na skutečnost rozdělení obce mezi několik panství a s tím související klady i zápory. Dále se posluchači dozvěděli o těžbě železné rudy, která probíhala v katastru naší obce o historických stavbách – obecní kovárně a kamenném rozcestníku. V rámci přednášky se rozpoutala též bohatá diskuze na téma slovanských mohyl a památníku zavražděného Šimona Lindy. Dozvěděli jsme se zkrátka mnoho poučného a zajímavého. Tímto bychom rádi panu PhDr. Danielu Kovářovi rádi ještě jednou poděkovali a těšíme se na další setkání.

Věříme, že více než hodina příjemného posezení se zajímavým a poučným vyprávěním se všem líbila, a že na příští akce se rádi přijdete podívat opět v hojné míře. Na další akce, které Knihovna obce Strážkovice pro všechny své spoluobčany i přespolní přichystá, srdečně zveme i další příznivce Vaší naší knihovny.

Další fotografie ve fotogalerii