Bizoni

Procházka k bizonům

Každý rok na jaře, než jsou vypuštěny krávy do venkovních ohrad, vyrážíme na procházku k ohradě bizonů. Letos nám počasí přálo a i bizony jsme viděli z blízka. Během procházky jsme popřáli Josefínce, která ten den slavila svátek :-)