Komise zřizované obcí

Členové komisí a jejich činnost

Rada obce (starosta) může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Obec Strážkovice má zřízeny tyto komise:

Komise výstavby a územního plánu

  • předseda: Jan Dvořák
  • členové: Hana Halamová, Jan Jaroš, Miroslav Kápar, Pavel Kolář, Petr Korych, Petr Šíma

Komise ochrany přírody a životního prostředí

  • předseda: Petr Šíma
  • členové: Jan Dvořák, Jan Jaroš

Komise kulturní a sociální

  • předseda: Petr Korych
  • členové: Hana Halamová, Pavel Kolář

Komise povodňová

  • předseda: Hana Halamová
  • členové: Jan Dvořák, Jan Jaroš, Miroslav Kápar, Pavel Kolář, Petr Korych, Petr Šíma