Komise zřizované obcí

Členové komisí a jejich činnost od roku 2022

Rada obce (starosta) může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Obec Strážkovice má zřízeny tyto komise:

Komise výstavby a územního plánu

 • předseda: František Kroupa
 • členové: Hana Halamová, Pavel Kolář, Ing. Tomáš Kubík, Ing. Martin Pečman, Petr Šíma, Bc. Renata Šobrová

Nové Složení od 09.11.2023

 • předseda:  Petr Šíma
 • členové: Hana Halamová, Pavel Kolář, František Kroupa, Ing. Tomáš Kubík, Ing. Martin Pečman, Bc. Renata Šobrová

Komise ochrany přírody a životního prostředí

 • předseda: Petr Šíma
 • členové: Pavel Kolář, František Kroupa

Nové Složení od 09.11.2023

 • předseda:  František Kroupa
 • členové: Pavel Kolář, Ing. Tomáš Kubík, Petr Šíma, Bc. Renata Šobrová

Komise kulturní a sociální

 • předseda: Bc. Renata Šobrová
 • členové: Pavel Kolář, Ing. Tomáš Kubík

Komise povodňová

 • předseda: Hana Halamová
 • členové: Pavel Kolář, František Kroupa, Ing. Tomáš Kubík, Ing. Martin Pečman, Petr Šíma, Bc. Renata Šobrová

Komise pro správu majetku