Vynášení morany

Vynášení Morany

21.března jsme s dětmi vyrobili Morany - za každou třídu jedna a odpoledne už i s rodiči jsme se vydali vyhnat zimu, právě spálením našich Moran. Po celém týdnu krásného jarního počasí se nám 2 hodiny před akcí slunce schovalo za mraky a přišla průtrž mračen. I přes nepřízeň počasí jsme se sešli v hojném počtu a mohli vyrazit pochodem přes ves. Následně jsme za pomocí básničky zahnali zimu a Morany spálili na ohni. Společně jsme si upekli buřty a užili si příjemné odpoledne. Pro rodiče a děti byli připravené stanoviště s úkoly (skákání v pytli, shazování plechovek,...) a tvoření. Ke konci akce nám vysvitlo slunce - ZIMA BYLA PORAŽENA :-)