Podané žádosti 2021
Úprava veřejného prostranství ve Strážkovicích

Poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond


Zajištění zásobování pitnou vodou všech občanů obce Strážkovice

Poskytovatel Jihočeský kraj


Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích

Poskytovatel Jihočeský kraj