Podané žádosti 2018
Rekonstrukce sportovního hřiště pro zvýšení bezpečnosti jeho využívání

Poskytovatel Jihočeský kraj


Rekonstrukce sportoviště pro hasičský sport

S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ


Nákup vybavení pro JSDHO Strážkovice

S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ


Výstavba požární zbrojnice - Strážkovice

Poskytovatel dotace Ministerstvo vnitra


Intenzifikace čistírny odpadních vod Strážkovice

Poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství


Bezpečnostní kamerový systém pro MŠ Cvrček Strážkovice

Poskytovatel Jihočeský kraj