Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet obce Strážkovice 2017

Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:

  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Strážkovice
  • Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2017

Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček Strážkovice za rok 2017

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha

Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-2017.pdf 626.5 Kb
v040-201712k01.pdf 4044.6 Kb
v060-201712k01.pdf 465.4 Kb
v061-201712k01.pdf 607.7 Kb
v062-201712k01.pdf 3956 Kb
skola-v060-201712k01.pdf 458 Kb
skola-v061-201712k01.pdf 603.2 Kb
skola-v062-201712k01.pdf 4035.1 Kb
skm-c224e18082910250.pdf 3087.8 Kb