Archiv úřední desky 2013
Oznámení o konání 35. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 35. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11.12.2013 od 17.00 hod.
Program v příloze.


Oznámení o konání Veřejné schůze občanů obce Strážkovice

Oznámení o konání Veřejné schůze občanů obce Strážkovice konaného dne 11.12.2013 od 18.30 hod.
Program v příloze.


Změna č. 2 Územního plánu obce Strážkovice
Svoz komunálního odpadu o zimních svátcích 2013
Nabídka kominických služeb

Čištění komínů, spalinových cest, revizní zprávy


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Žádost o vydání voličského průkazu


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu PS ČR


Uzavírka silnice II/154 Radostice – Strážkovice

Termín realizace 30.9.2013 – 18.10.2013


Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - podzim 2013

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 19.10.2013.


Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Parlamentu PS ČR


Pozvánka na Slavnosti obce Strážkovice 2013
Prezentace dopravního řešení obchvatu obce Strážkovice
Mateřská škola Cvrček - Strážkovice

Zápis dětí


Oznámení o konání 30. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 30. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.06.2013 od 17.00 hod.
Program v příloze.


Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje

Ochrana zdraví a hygiena - povodně 2013


OS ČČK České Budějovice
Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje

Stav nebezpečí


Předání dekretu o udělení znaku a vlajky obci Strážkovice
Oznámení o konání 29. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 29. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 15.05.2013 od 17.00 hod.
Program v příloze.


Veřejná vyláška - daň z nemovitosti 2013

Finanční úřad v Českých Budějovicích zveřejňuje hromadný předpisný seznam, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně Daň z nemovitostí za rok 2013.


Dopravně inženýrskému opatření – Oprava povrchu silnice II/155 - Pašinovice

Uzavírka silnice II/155 29.04. - 03.05.2013


Změna č. 1 Územního plánu obce Strážkovice

Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č.1 územního plánu Strážkovice v katastrálním území Strážkovice.


Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - jaro 2013

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 20.04.2013.


Nabídka kominických služeb
Valná hromada Honebního společenstva Strážkovice, Nová Ves
Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 07.03.2013.
Program v příloze.


Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Cvrček
Modernizace silnice II/155 Strážkovice
Oznámení o konání 27. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 27. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13.02.2013 od 17.00 hod.
Program v příloze.


Veřejná vyhláška - Změna ÚP č. 2 Trhové Sviny

Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. 2 Trhové Sviny
Informace v příloze:


Oznámení o době a místě konání volby przidenta ČR

Starostka obce Strážkovice podle § 34 odst. 1 a odst. 3, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), oznamuje, dobu a místo konání volby prezidenta České republiky.
Informace v příloze:


Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Borovany 2013/2014

Ředitelství Základní školy Borovany oznamuje termíny zápisu žáků do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014


Tříkrálová sbírka 2013

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013: Strážkovice 7.696 Kč + Lomec 2.995 Kč = celkem 10.691 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Výsledky v příloze:


Zahájení územního řízení - Veřejná vyhláška

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Veřejná vyhláška
Optický kabel na pozemku č. 1117/1, p. p. k. 1117 v k. ú. Strážkovice.
Informace v příloze:


Oznámení o době a místě konání volby przidenta ČR

Starostka obce Strážkovice podle § 34 odst. 1 a odst. 3, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), oznamuje, dobu a místo konání volby prezidenta České republiky.
Informace v příloze:


Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Starostka obce Strážkovice, na základě § 14 odst. 1, písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, informuje v souvislosti s volbou prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. a 12.01.2013 o počtu a sídle volebních okrsků.
Informace v příloze:


Archiv úřední desky 2013 - archiv změn