Svoz separovaného odpadu

Svoz separovaného odpadu

Co kam patří

Obec Strážkovice v rámci sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zajištuje sběr a svoz vytříděných složek komunálního odpadu. Třídění (separace) odpadů podléhá Obecně závazné vyhlášce vydané obcí strážkovice. Jednotlivé suroviny jsou shromažďovány v separačních hnízdech v obci Strážkovice a místních částech Lomec a Řevňovice. Jednotlivé složky jsou uloženy ve svozových nádobách, které jsou barevně rozlišeny.

V obci je zajištěna separace následujících odpadů:

  • papír (katalogové číslo odpadu: 200101)
  • sklo (katalogové číslo odpadu: 200102)
  • plasty(katalogové číslo odpadu: 200139)
  • kovy (katalogové číslo odpadu: 200140)
  • jedlý olej a tuk (katalogové číslo odpadu: 200125)
  • elektroodpad a baterie
  • biologický odpad (BRKO)

PAPÍR barva kontejneru modrá

Do kontejneru patří Do kontejneru nepatří
noviny krabice Tetra Pack od mléka a ostatních nápojů
časopisy uhlový papír (kopírák)
katalogy, telefonní seznamy voskovaný papír
neznečištěné papírové sáčky papír znečištěný potravinymy
papírové ubrousky obvazy, vložky, použité pleny
papírová lepenka pergamen
kancelářský papír pauzovací papír
karton dehtový papír
knihy, sešity, letáky sklo, plasty, textil
čistý obalový papír  

SKLO barva kontejneru zelená

Do kontejneru patří Do kontejneru nepatří
skleněné nádoby keramika
tabulové sklo bez drátěné vložky porcelán, kamenina
barevné sklo žárovky, zářivky
velké skleněné střepy zrcadla
lahve od nápojů bez kovových uzávěrů sklo s drátěnou vložkou
  automobilová skla
  televizní obrazovky
  papír, plasty, textil

PLASTY barva kontejneru žlutá

Do kontejneru patří Do kontejneru nepatří
PET lahve od nápojů molitan, guma, kabely
nápojové kartony (krabice od džusů, vín apod.) vícevrstevné obaly
kelímky od potravin plastové obaly znečištěné
igelitové tašky, mikrotenové sáčky, igelitové folie linolea a výrobky z PVC
pěnový polystyrén sklo, papír, kovy, textil

KOVY barva kontejneru šedá

Do kontejneru patří Do kontejneru nepatří
plechovky od potraviny PET lahve od nápojů
nápojové plechovky plastové obaly
ostatní kovové obaly (alobal, víčka od jogurtů, tuby apod.) kovové obaly znečištěné
nádoby od kosmetiky baterie, monočlánky
ostatní kovy z domácnosti (nádobí apod.) sklo, papír, textil
zátky od piva a limonád atd.