Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Svozové dny a četnost svozů

Obec Strážkovice zajišťuje možnost sběru a svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) obce Strážkovice, nikoliv pro podnikatele. Při odevzdání odpadu se předkládá občanský průkaz.

Proč sbíráme tyto odpady?
Možná někdy vyhodíte do popelnice zářivky, autobaterie, monočlánky, zbytky barev či použitý olej a přitom si říkáte: „Vždyť toto malé množství nemůže nikomu a ničemu ublížit.“ Ve skutečnosti může! Společně denně vyhazujeme tuny odpadu, který obsahuje látky škodlivé lidskému zdraví i přírodě a to i ve velmi malém množství – těžké kovy (např. olovo, rtuť, kadmium), oleje, kyseliny, rozpouštědla a různé další jedovaté látky. Pokud se tyto látky dostanou společně s ostatním komunálním odpadem na skládku, v dlouhodobém horizontu ohrožují půdu, podzemní i povrchové vody a v poslední fázi se objeví v našem potravinovém řetězci.

Jaké druhy odpadů se sbírají?
Mezi nebezpečné odpady patří např.:

 • ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
 • zářivky, úsporné žárovky, teploměry
 • olověné akumulátory z osobních vozidel
 • suché články (monočlánky)
 • barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
 • obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
 • vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Mezi velkoobjemové odpady patří např.:

 • matrace, koberce, linolea, pneumatiky bez disků
 • WC mísy, umyvadla
 • kočárky, křesla, gauče, starý nábytek
 • staré oděvy, boty apod.

Jak probíhá sběr?
Nákladní automobily Zhotovitele v modrobílém provedení s velkým nápisem Marius Pedersen a firemním logem bude ve stanovených časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci firmy Marius Pedersen a.s. převezmou uvedené odpady. Neodkládejte odpady na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti pro děti či zvířata.

Svoz probíhá 2x ročně v březnu a říjnu. O termínech a časech jsou občané jsou v dostatečném předstihu informováni na internetových stránkách, letáky a hlášením obecního rozhlasu.

Případné další dotazy zodpoví Obecní úřad ve Strážkovicích.