Program obnovy venkova - POV

Strategický rozvojový plán - POV 2023

Nové priority a cíle rozvoje obce

Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strategicky-rozvojovy-plan-2023-final206598605.pdf 527.9 Kb