Obecně závazné vyhlášky
Obec Strážkovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2024

O stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí


Obec Strážkovice - Obecně závazná vyhláška č. 2/2023

O stanovení obecního systému odpadového hospodářství


Obec Strážkovice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022

O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě


Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

O stanovení školských obvodů.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

O místních poplatcích.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

O nočním klidu


Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

O veřejném pořádku a čistotě.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.


Obecně závazná vyhláška ze dne 29.5.1991

K ochraně veřejného pořádku a životního prostředí v rekreačních a chatových oblastech.