Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

O stanovení školských obvodů.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

O místních poplatcích.


Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

O místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

O nočním klidu


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

O místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strážkovice.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

O úhradě vodného ve dvousložkové formě.


Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

O veřejném pořádku a čistotě.


Obecně závazná vyhláška ze dne 29.5.1991

K ochraně veřejného pořádku a životního prostředí v rekreačních a chatových oblastech.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.


Obecně závazná vyhláška č. 6/2003

O místních poplatcích.