Obec Strážkovice

Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

O stanovení školských obvodů.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2016

O místních poplatcích.


Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

O místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

O nočním klidu


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

O místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strážkovice.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

O úhradě vodného ve dvousložkové formě.


Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

O veřejném pořádku a čistotě.


Obecně závazná vyhláška ze dne 29.5.1991

K ochraně veřejného pořádku a životního prostředí v rekreačních a chatových oblastech.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.


Obecně závazná vyhláška č. 6/2003

O místních poplatcích.


Dnes je 20.06.2019

Svátek slaví Květa

Aktuality

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018
více
Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke vzdělávání MŠ Cvrček Strážkovice
Výsledek řízení v příloze
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. - 25.05.2019
více
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice
více
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
více
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
Porovnání dle cenových předpisů pro vodné a stočné
více
Svoz odpadů platný od 04.04.2019
Termíny a četnost svozu
více
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
Rekonstrukce mostu Římov
více
Informace k dani z nemovitých věcí 2019
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
více
Poplatky za komunální odpad a psy pro rok 2019
Výše poplatků a jejich splatnost
více
Strategický rozvojový plán - POV 2018
Nové priority a cíle
více
Jsme mezi deseti nejlepšími v ČR !!!
Skvělé umístění SDH Strážkovice - družstva mužů
více
Zrušení trvalého pobytu
více
Pamětní bronzová medaile obce Strážkovice
V prodeji od 20.08.2016
více
Ohlašování pálení
Formulář ohlášení pálení
více

Anketa

Jak se Vám líbí nový design stránek?