Dotace a granty

Nadace ČEZ

Nadační příspěvek 2019

Nadace ČEZ

Název projektu:                   Doplnění výzbroje SDH Strážkovice

Číslo smlouvy:                     ETE 71_18

Datum podání žádosti:         08.11.2018

Výše nadačního příspěvku: 45.000,- Kč

Z nadačního příspěvku bylo pořízeno chybějící vybavení SDH: savice, požární hadice, koš a rozdělovač.

SDH Strážkovice děkuje Nadaci ČEZ za vstřícný postoj k potřebám dobrovolných hasičů a podporu hasičské mládeže.

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ 

Nadace ČEZ