Dotace 2020

Polytechnické vzdělávání v MŠ Cvrček

Poskytovatel dotace Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotační program: Podpora školství

Název projektu: "Polytechnické vzdělávání v MŠ Cvrček"

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/1405/20

Podání žádosti: 20.03.2020

Uzavření smlouvy: 01.07.2020

Realizace: 09.2020

  • Celkové náklady:          200.830,- Kč
  • Přiznaná dotace:           100.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:          100.830,- Kč

Popis projektu: zajistit vybavení MŠ cvrček ve Strážkovicích novými učebními pomůckami zaměřenými na podporu technického vzdělávání dětí, zejména s důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, technické rvořivosti a konstrukčního a experimentálního myšlení. Rouvoj vzdělávacího procesu je zaměřen dvěma směry: 1) vzdělávání v oblasti IT, kde vycházíme z poznatků, že využívají-li děti interaktivní technologie již v předškolním věku, dobře se adaptují na nástroje a aktivity, které je čekají po nástupu do základní školy. To může zmírnit stres a usnadnit přechod do první třídy. Interaktivní pomůcky dělají výuku mnohem zajímavější. Z pohledu MŠ přináší technologie možnost zapojit v jednom okamžiku větší kolektiv, ať už do rozvojových aktivit či při zábavě. 2) vzdělávání hrou při práci v hrnčířské dílně - snaha o zdokonalování se v jemné ruční motorice a realizace úspěchu při kompletní výrobě vlastního produktu. Tento projekt je v práci MŠ velmi úspěšný.

Cíl projektu: zajistit vybavení MŠ cvrček ve Strážkovicích novými učebními pomůckami zaměřenými na podporu technického vzdělávání dětí, zejména s důrazem na rozvoj jejich pracovních schopností, dovedností, technické rvořivosti a konstrukčního a experimentálního myšlení.

Pořízeno bylo následující:

  • Interaktivní tabule s PC, mobilní stojan a software
  • Komorová keramická pec, hrnčířský kruh, stolní válcovací stolice

Oprava parkoviště u OÚ, Strážkovice

Poskytovatel dotace Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotační program: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020.

Název projektu: "Oprava parkoviště u OÚ, Strážkovice"

Číslo smlouvy: SDO/OREG/356/20

Podání žádosti: 20.12.2019

Uzavření smlouvy: 16.07.2020

Realizace: 08.2020

  • Celkové náklady:          602.869,- Kč
  • Přiznaná dotace:           290.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:          312.869,- Kč

Popis projektu: Oprava parkoviště u OÚ Strážkovice a vybudování parkovacího stání pro imobilní občany, které zcela chybělo.

Cíl projektu: Oprava parkoviště u OÚ Strážkovice a vybudování parkovacího stání pro imobilní občany, které zcela chybělo.