Archiv výstrah a oznámení ČHMÚ 2015

Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/55

Vydaná: pondělí 10.08.2015 11:12  (09:12 UTC)

Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR
        od pondělí 10.08.2015 11:00  do odvolání

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR
        od pondělí 10.08.2015 11:00  do pátku 14.08.2015 21:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/54

Tato výstraha upravuje výstrahu č. 53. Ponechává stupeň nebezpečí požárů a rozšiřuje období platnosti výskytu velmi vysokých teplot na celém území ČR.

Nad střední Evropou se bude v nevýrazném tlakovém poli udržovat velmi teplý vzduch. V pátek postoupí ze západní do střední Evropy studená fronta a začne ovlivňovat západ našeho území.

Od pondělí 10. srpna do pátku 14. srpna bude na celém území ČR nadále pokračovat vlna veder a sucha. V tomto období předpokádáme výskyt velmi vysokých teplot, které se budou pohybovat nejčastěji v rozmezí od 32 do 37°C. Z výjimkou ojedinělých bouřek, lokálního charakteru bude celé období bez srážek. Sucho a s ním spojené riziko vzniku požárů bude nadále přetrvávat. Výstražná informace bude na podkladě předpovědí ČHMÚ v průběhu období  upřesňována.

Doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:

 • V přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, neodhazovat cigaretové  nedopalky, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů  otevřeného ohně

Vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Je proto vhodné:

 • Omezit tělesnou zátěž, používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV  filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy), nejlépe nepobývat na přímém  slunci v poledních a odpoledních hodinách. 
 • Pít dostatečné množství nápojů, nealkoholických a bez kofeinu.
 • Nenechávat děti a zvýřata na přímém slunci, zejména ve stojících  automobilech.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík

        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/54

Vydaná: sobota 08.08.2015 10:23  (08:23 UTC)

Na jev: EXTRÉMNĚ VYSOKÉ TEPLOTY  (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha do 600 m n.m.
        Středočeský do 600 m n.m.
        Plzeňský do 600 m n.m.
        Pardubický do 600 m n.m.
        Královéhradecký do 600 m n.m.
        Ústecký do 600 m n.m.
        od soboty 08.08.2015 13:00  do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR
        od soboty 08.08.2015 10:30  do odvolání

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Karlovarský do 600 m n.m.
        Jihočeský do 600 m n.m.
        Liberecký do 600 m n.m.
        Vysočina do 600 m n.m.
        Jihomoravský do 600 m n.m.
        Zlínský do 600 m n.m.
        Olomoucký do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od soboty 08.08.2015 13:00  do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihomoravský do 600 m n.m.
        Zlínský do 600 m n.m.
        Olomoucký do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od neděle 09.08.2015 13:00  do neděle 09.08.2015 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha do 600 m n.m.
        Středočeský do 600 m n.m.
        Karlovarský do 600 m n.m.
        Plzeňský do 600 m n.m.
        Jihočeský do 600 m n.m.
        Pardubický do 600 m n.m.
        Královéhradecký do 600 m n.m.
        Liberecký do 600 m n.m.
        Ústecký do 600 m n.m.
        Vysočina do 600 m n.m.
        od neděle 09.08.2015 13:00  do neděle 09.08.2015 20:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/53

Tato výstraha upravuje výstrahu č.53 vydanou 7. srpna 2015. Ponechává stupeň nebezpečí požárů a snižuje stupeň nebezpečí u teplot vzduchu v Čechách.

Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám bude nadále proudit velmi teplý vzduch od jihu. V sobotu večer postoupí z Německa do Čech slábnoucí studená fronta.

V sobotu 8. srpna vystoupí maximální teplota vzduchu na extrémní hodnoty, místy nad 37 °C v Plzeňském, Středočeském, Pardubickém, Královehradeckém, Ústeckem kraji a v Praze. Na ostatním území vystoupí maximální teplota vzduchu na velmi vysoké teploty, místy nad 34 °C, na Moravě a ve Slezsku i v neděli. V neděli se v Čechách vysoké teploty o něco zmírní, maximální teplota se bude pohybovat většinou v intervalu 29 až 33 °C. Velmi vysoké teploty budou pokračovat i v dalších dnech příštího týdne. Výstrahu budeme pravděpodobně v neděli upřesňovat.

Stále platí a bude platit výstraha na vysoké nebezpečí požárů.

Extrémní a velmi vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataciorganismu.

Je proto vhodné:

 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 °C.
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:

 • Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, neodhazovat cigaretové nedopalky do volné přírody, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.
 • V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou a vzniklým strništěm, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.
 • Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat technický stav, zejména lapačů jisker u lisů a balíkovačů slámy, u kombajnů, případně odstranit závadu.
 • Zemědělcům se doporučuje, při probíhajících žních, dohodnout se s profesiálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách se základní hasičckou technikou u pole.
 • Všímat si jakýkoliv náznaku vznikajících ohnisek požárů i v místech po předešlých požárech - možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým systémem, v rašeliništích apod.).

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák

        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/53

Vydaná: pátek 07.08.2015 10:39  (08:39 UTC)

Na jev: EXTRÉMNĚ VYSOKÉ TEPLOTY  (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Plzeňský
        Pardubický
        Královéhradecký
        od pátku 07.08.2015 13:00  do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: EXTRÉMNĚ VYSOKÉ TEPLOTY  (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Ústecký
        od soboty 08.08.2015 13:00  do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR
        od pátku 07.08.2015 10:30  do odvolání

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Karlovarský
        Jihočeský
        Liberecký
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od pátku 07.08.2015 13:00  do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Ústecký
        od pátku 07.08.2015 13:00  do pátku 07.08.2015 20:00

 

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/52
Tato výstraha upravuje výstrahu č.52 vydanou 6. srpna 2015. Ponechává stupeň nebezpečí požárů a zvyšuje stupeň nebezpečí u teplot vzduchu.

Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu. Později v sobotu postoupí z Německa do Čech zvlněná studená fronta.

V pátek 7. a v sobotu 8. srpna vystoupí maximální teplota vzduchu na extrémní hodnoty, místy nad 37 °C v Plzeňském, Středočeském, Pardubickém, Královehradeckém kraji a v Praze, v sobotu i v Ústeckém kraji. Na ostatním území vystoupí maximální teplota vzduchu po oba dva dny na velmi vysoké teploty, místy nad 34 °C. V neděli, i v dalších dnech příštího týdne, se budou vyskytovat na našem území i nadále velmi vysoké a vysoké teploty vzduchu. V sobotu se mohou v Čechách, zejména na západě, vyskytnout i silnější bouřky. Výstrahu budeme pravděpodobně v sobotu upřesňovat.

Stále platí a bude platit výstraha na vysoké nebezpečí požárů.

Vysoké a velmi vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu.
 Je proto vhodné:

 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 °C.
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:

 • Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, neodhazovat cigaretové nedopalky do volné přírody, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.
 • V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou a vzniklým strništěm, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.
 • Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat technický stav, zejména lapačů jisker u lisů a balíkovačů slámy, u kombajnů, případně odstranit závadu.
 • Všímat si jakýkoliv náznaku vznikajících ohnisek požárů i v místech po předešlých požárech - možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým systémem, v rašeliništích apod.).

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák

        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/52

Vydaná: čtvrtek 06.08.2015 10:39  (08:39 UTC)

Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR od čtvrtka 06.08.2015 10:30  do odvolání

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Pardubický
        Královéhradecký
        Ústecký
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        od čtvrtka 06.08.2015 10:30  do čtvrtka 06.08.2015 21:30

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR od pátku 07.08.2015 10:30  do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Karlovarský do 600 m n.m.
        Liberecký do 600 m n.m.
        Vysočina do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od čtvrtka 06.08.2015 10:30  do čtvrtka 06.08.2015 21:30

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/51

Tato výstraha upravuje výstrahu vydanou 5.8.2015, ponechává stupeň nebezpečí  požárů a upravuje výstrahu na vysoké a velmi vysoké teploty vzduchu.

Kolem tlakové výše nad severovýchodní Evropu k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu. V sobotu postoupí ze západní do střední Evropy studená fronta.

Ve čtvrtek 6.8. očekáváme na na většině území nejvyšší denní teploty do 36 °C, v pátek 7.8. a v sobotu 8.8. na celém území do 38 °C. Ojediněle nelze vyloučit i teploty vyšší. V neděli se vlivem studené fronty teploty vzduchu, zejména v Čechách, přechodně sníží.

Vysoké a velmi vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu.
 Je proto vhodné:

 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 °C.
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:

 • Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, neodhazovat cigaretové nedopalky do volné přírody, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.
 • V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou a vzniklým strništěm, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.
 • Při výjezdu zemědělské techniky zkontrolovat technický stav, zejména lapačů jisker u lisů a balíkovačů slámy, u kombajnů, případně odstranit závadu.
 • Všímat si jakýkoliv náznaku vznikajících ohnisek požárů i v místech po předešlých požárech - možnost pokračujících požárů v podzemí (kořenovým systémem, v rašeliništích apod.).

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Rosa

        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/51

Vydaná: středa 05.08.2015 10:53  (08:53 UTC)

Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR
        od středy 05.08.2015 11:00  do odvolání

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha do 600 m n.m.
        Středočeský do 600 m n.m.
        Plzeňský do 600 m n.m.
        Jihočeský do 600 m n.m.
        od čtvrtka 06.08.2015 11:00  do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Karlovarský do 600 m n.m.
        Pardubický do 600 m n.m.
        Královéhradecký do 600 m n.m.
        Liberecký do 600 m n.m.
        Ústecký do 600 m n.m.
        Vysočina do 600 m n.m.
        Jihomoravský do 600 m n.m.
        Zlínský do 600 m n.m.
        Olomoucký do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od pátku 07.08.2015 11:00  do soboty 08.08.2015 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Karlovarský do 600 m n.m.
        Pardubický do 600 m n.m.
        Královéhradecký do 600 m n.m.
        Liberecký do 600 m n.m.
        Ústecký do 600 m n.m.
        Vysočina do 600 m n.m.
        Jihomoravský do 600 m n.m.
        Zlínský do 600 m n.m.
        Olomoucký do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od čtvrtka 06.08.2015 11:00  do čtvrtka 06.08.2015 20:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/50

Tato výstraha upravuje výstrahu vydanou 3.8.2015, zvyšuje stupeň nebezpečí požárů a přidáva výstrahu na vysoké a velmi vysoké teploty vzduchu.

Kolem tlakové výše, která se přesune nad severovýchodní Evropu, k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu. V sobotu postoupí ze západní do střední Evropy studená fronta.

Ve čtvrtek 6.8. očekáváme na našem území nejvyšší denní teploty do 35 °C, v pátek 7.8. a v sobotu 8.8. do 37 °C. Ojediněle nelze vyloučit i teploty vyšší. V neděli se vlivem studené fronty teploty vzduchu, zejména v Čechách, přechodně sníží.

V důsledku dlouhodobého suchého počasí a dalšího zvyšování teplot vzduchu bude nebezpečí vzniku požárů nadále narůstat.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následků jevu:

 • Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.
 • Možnost zasychání vegetace a menší či větší neúrody zemědělských plodin.
 • Možnost zhoršení kvality povrchových i podzemních vod. Dle situace šetřit vodou.

Z důvodu možného přehřátí a dehydratace organismu doporučujeme:

 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
 • Děti do 20 kg by měly vypít 1,5 až 2 l nápojů denně, starší děti a dospělí kolem 3 l denně. Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st.C.
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Racko

        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/50

Vydaná: pondělí 03.08.2015 10:37  (08:37 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR
        od pondělí 03.08.2015 11:30  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha do 600 m n.m.
        Středočeský do 600 m n.m.
        Plzeňský do 600 m n.m.
        Jihočeský do 600 m n.m.
        Pardubický do 600 m n.m.
        Královéhradecký do 600 m n.m.
        Liberecký do 600 m n.m.
        Ústecký do 600 m n.m.
        Jihomoravský do 600 m n.m.
        Zlínský do 600 m n.m.
        Olomoucký do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od úterý 04.08.2015 13:00  do úterý 04.08.2015 22:00


Nad střední Evropou se udržuje nevýrazné tlakové pole. V noci z úterý na
středu přejde přes naše území k východu slábnoucí studená fronta. Před ní k
nám bude zesilovat příliv velmi teplého vzduchu od jihu.

V úterý 4.8. vystoupí maximální teploty na většině území České republiky
nad 31 °C, mimo Karlovarského kraje a kraje Vysočina.  Slabé srážkové úhrny
v předchozím období a nastupující teplý a suchý ráz počasí splňují podmínky
pro vznik požárů na většině území České republiky, s vyjímkou některých
oblastí v pohraničních horách. Riziko vzniku požárů je největší v nižších
polohách, zejména ve středních Čechách a na jižní Moravě.

Vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Je proto
vhodné:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
Doporučení ke zmírnění vzniku následků vzniku požárů:
-Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání i
jiných zdrojů otevřeného ohně.
-V oblastech se zaschlou vegetací a v blízskostí polí s obilím dbát zvýšené
pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Rosa
        ve spolupráci s VGHMÚř

        http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/46

Vydaná: čtvrtek 23.07.2015 10:51  (08:51 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Pardubický
        Královéhradecký
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od čtvrtka 23.07.2015 11:00  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihomoravský
        od pátku 24.07.2015 13:00  do pátku 24.07.2015 20:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/45

Tato výstraha upřesňuje předchozí výstrahu č.45, přidává vysoké teploty a zároveň rozšiřuje území s rizikem vzniku požárů.

Přes Polsko bude postupovat k východu tlaková výše, po jejíž zadní straně se na naše území obnoví příliv teplejšího vzduchu od jihu.

V pátek 24.7. vystoupí teploty na jihovýchodě Moravy na 30 až 33 °C.

Slabé srážkové úhrny v předchozím období a pokračující teplý a suchý ráz počasí rozšiřují výstrahu před nebezpečím vzniku požárů na většinu území ČR, s výjimkou krajů na severozápadě Čech. Riziko vzniku požárů je největší zejména v nižších polohách zmíněných oblastí.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následků jevu:

Vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Je proto vhodné:

 • Omezit tělesnou zátěž, používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy), doporučuje se nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Pít dostatečné množství nápojů, nealkoholických a bez kofeinu.
 • Nenechávat děti a zvířata na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:

 • V přírodě nekouřit a nerozdělávat oheň

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík ve spolupráci s VGHMÚř


Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů a bouřky

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/45

Vydaná: středa 22.07.2015 10:45  (08:45 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Pardubický
        Královéhradecký
        Liberecký:(CL,)
        Ústecký
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od středy 22.07.2015 12:00  do středy 22.07.2015 20:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od středy 22.07.2015 11:00  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Karlovarský
        Liberecký:(JN,LB,SM,)
        od středy 22.07.2015 12:00  do středy 22.07.2015 20:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Karlovarský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Liberecký
        Ústecký
        od středy 22.07.2015 20:00  do čtvrtka 23.07.2015 04:00

 

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/44
Výstraha č. 45 upřesňuje výstrahu č. 44, zvyšuje stupeň nebezpečí u teplot v Čechách.

Před studenou frontou, postupující přes Německo k východu, bude do střední Evropy vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jihu.

Dnes, ve středu 22. července, bude na naše území vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jihu. Očekáváme, že na většině území překročí maxímální teplota vzduchu místy 34 °C, v nížínách může být ojediněle až 39 °C.

Dnes večer a v noci na čtvrtek 23. července se v západní polovině Čech vyskytnou i silné bouřky doprovázené ojediněle, nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h), úhrny kolem 30 mm a kroupami.

Nebezpečí vzniku požárů přetrvává i nadále, zítra se jen přechodně zmírní.

Z důvodu možného přehřátí a dehydratace organismu doporučujeme:

 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu.
 • Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st.C.
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení ke zmírnění následků jevů silných bouřek:

 • Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst, sklepů apod.
 • Pro omezení škod nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené předměty.
 • Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
 • Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák ve spolupráci s VGHMÚř


Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů a bouřky

VYSTRAHA CHMU

Cislo: PVI_2015/44

Vydana: utery 21.07.2015 10:58 (08:58 UTC)

 

Na jev: VELMI VYSOKE TEPLOTY (VYSOKY STUPEN NEBEZPECI):

  Jihomoravsky

  Zlinsky

  Olomoucky

  Moravskoslezsky

od stredy 22.07.2015 13:00 do stredy 22.07.2015 20:00

 

Na jev: NEBEZPECI POZARU (NIZKY STUPEN NEBEZPECI):

  Praha

  Stredocesky

  Plzensky

  Jihocesky

  Jihomoravsky

  Zlinsky

  Olomoucky

  Moravskoslezsky

od utery 21.07.2015 11:00 do odvolani

 

Na jev: VYSOKE TEPLOTY (NIZKY STUPEN NEBEZPECI):

  Praha

  Stredocesky

  Plzensky

  Jihocesky

od utery 21.07.2015 13:00 do stredy 22.07.2015 20:00

 

Na jev: VYSOKE TEPLOTY (NIZKY STUPEN NEBEZPECI):

  Jihomoravsky

  Zlinsky

  Olomoucky

  Moravskoslezsky

  od utery 21.07.2015 13:00 do utery 21.07.2015 20:00

 

Na jev: VYSOKE TEPLOTY (NIZKY STUPEN NEBEZPECI):

  Karlovarsky

  Pardubicky

  Kralovehradecky

  Liberecky

  Ustecky

  Vysocina

od stredy 22.07.2015 13:00 do stredy 22.07.2015 20:00

 

Na jev: SILNE BOURKY (NIZKY STUPEN NEBEZPECI):

  Praha

  Stredocesky

  Karlovarsky

  Plzensky

  Jihocesky

  Pardubicky

  Kralovehradecky

  Liberecky

  Ustecky

od stredy 22.07.2015 15:00 do ctvrtka 23.07.2015 06:00

S okamzitou platnosti rusime vystrahu c. 2015/43

Vystraha c. 44 upravuje vystrahu c. 43 na velmi vysoke teploty, vysoke teploty, silne bourky a nebezpeci pozaru.

Pred zvlnenou studenou frontou, ktera zacne ovlivnovat pocasi v Cechach ve stredu vecer, k nam bude proudit velmi teply vzduch od jihozapadu az jihu.

Dnes v utery 21. a ve stredu 22. cervence k nam bude zesilovat priliv tepleho vzduchu. Jiz dnes prekroci maximalni denni teplota vzduchu, zejmena v jizni polovine uzemi, misty 31 °C. Zitra se vysoke teploty nad 31 °C rozsiri na cele uzemi Cech, na Morave a ve Slezsku se vyskytnou misty i velmi vysoke teploty pres 34 °C.

Ve stredu odpoledne a vecer a v noci na ctvrtek se v Cechach objevi i silne bourky doprovazene ojedinele, uhrny kolem 30 mm, narazy vetru kolem 20 m/s a kroupami.

Riziko nebezpeci vzniku pozaru se rozsiri na celou Moravu a Slezsko a cast uzemi Cech.

 

Z duvodu mozneho prehrati a dehydratace organismu doporucujeme:

 •   Omezit telesnou zatez a nepobyvat na primem slunci v polednich a odpolednich hodinach.
 •   Nenechavat deti, ale i zvirata, na primem slunci, zejmena ve stojicich automobilech.
 •   Zvysit konzumaci neslazenych nealkoholickych napoju bez kofeinu.
 •   Neni vhodne pit ledove vychlazene napoje.
 •   Pri pobytu na primem slunci pouzivat ochranne prostredky (kremy s vysokym UV filtrem, slunecni bryle, pokryvku hlavy).
 •   Pri pouziti klimatizace udrzovat teplotni rozdil mezi venkovnim a klimatizovanym prostredim maximalne kolem 5 st.C.
 •   Venovat zvysenou pozornost malym detem, nemocnym a starsim obcanum.

Doporuceni ke zmirneni nasledku jevu silnych bourek:

 •   Privalovy dest muze ojedinele vest k zatopeni nize polozenych mist, sklepu apod.
 •   Pro omezeni skod narazovym vetrem zajistit okna, dvere, odstranit nebo upevnit volne polozene predmety.
 •   Dbat na bezpecnost zejmena s ohledem na nebezpeci urazu vetrem uvolnenymi predmety, padem ulomenych vetvi apod. a zasahu bleskem.
 •   Kdekoliv v prirode nerozdelavat ohen, nekourit, vyhnout se pouzivani prenosnych varicu i jinych zdroju otevreneho ohne.

Vydalo: Centralni predpovedni pracoviste CHMU - Praha/Handzak

ve spolupraci s VGHMUr


Výstraha vysoké teploty

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/40

Vydaná: čtvrtek 16.07.2015 11:09  (09:09 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pardubický
        Královéhradecký
        Jihomoravský
        Zlínský
        od soboty 18.07.2015 12:00  do soboty 18.07.2015 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR
        od pátku 17.07.2015 12:00  do pátku 17.07.2015 20:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihomoravský
        od pátku 17.07.2015 12:00  do soboty 18.07.2015 23:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Karlovarský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Liberecký
        Ústecký
        Vysočina
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od soboty 18.07.2015 12:00  do soboty 18.07.2015 20:00

Kolem tlakové výše nad východní Evropou k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu.

V tropickém vzduchu budou denní maximální teploty na většině území republiky vystupovat během pátku 17.7. a soboty 18.7. na 31 až 35 °C, v sobotu na východě Čech a jihovýchodě Moravy dokonce na 33 až 37 °C. Na jihovýchodě Moravy v důsledku dlouhodoběji suchého a teplého počasí, které potrvá i během pátku a soboty, vzrůstá riziko vzniku požárů.

Vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Je proto vhodné:

 • Omezit tělesnou zátěž, používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy), nejlépe nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Pít dostatečné množství nápojů, nealkoholických a bez kofeinu.
 • Nenechávat děti a zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů:

 • v přírodě nerozdělávat oheň a nekouřit

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík ve spolupráci s VGHMÚř

http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha velmi silné bouřky

VÝSTRAHA ČHMÚ - VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ

Číslo:  IVNJ_2015/12

Vydaná: úterý 07.07.2015 22:31  (20:31 UTC)

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Karlovarský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Ústecký
        od úterý 07.07.2015 22:20

Na studené frontě postupující z Německa do Čech se v Německu vyskytují
silné bouřky s nárazy větru ojediněle kolem 25 m/s (90 km/h) a kroupami.
Velmi silné bouřky budou postupovat do západních Čech a po půlnoci se
rozšíří do severních, jižních a středních Čech, včetně Prahy. Bouřky budou
doprovázené zejména nárazy větru i 25 až 30 m/s (90 až 110 km/h), kroupami
a přívalovými srážkami ojediněle s úhrny kolem 40 mm.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

 • Pro omezení škod nárazovým větrem je vhodné uschovat nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.), zabezpečit lehké stavby (stany a pavilony).
 • V nárazech větru může dojít k lámání větví nebo i pádu celých stromů.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák

http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů a bouřky

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/39

Vydaná: úterý 07.07.2015 11:46  (09:46 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha do 600 m n.m.
        Středočeský do 600 m n.m.
        Karlovarský do 600 m n.m.
        Plzeňský do 600 m n.m.
        Jihočeský do 600 m n.m.
        Jihomoravský do 600 m n.m.
        Zlínský do 600 m n.m.
        od úterý 07.07.2015 13:00  do úterý 07.07.2015 18:00

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Karlovarský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Liberecký:(CL,)
        Ústecký
        od úterý 07.07.2015 17:00  do středy 08.07.2015 04:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR
        od úterý 07.07.2015 13:00  do úterý 07.07.2015 22:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pardubický do 600 m n.m.
        Královéhradecký do 600 m n.m.
        Liberecký do 600 m n.m.
        Ústecký do 600 m n.m.
        Vysočina do 600 m n.m.
        Olomoucký do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od úterý 07.07.2015 13:00  do úterý 07.07.2015 18:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pardubický
        Královéhradecký
        Liberecký:(JN,LB,SM,)
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od úterý 07.07.2015 22:00  do středy 08.07.2015 09:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/38

Tato výstraha upřesňuje výstrahu PVI_2015/38.

Během úterý 7.7. bude na naše území proudit velmi teplý a instabilní vzduch od jihozápadu. V noci na středu 8.7. přejde přes naše území k východu studená fronta.

Nejvyšší denní teploty dosáhnou dnes v úterý 32 až 36 °C, v severní polovině Čech, na Vysočině, na severu Moravy a ve Slezsku 30 až 34 °C.

Dnes později odpoledne se na západě Čech začnou místy vyskytovat bouřky. Během noci budou silné bouřky postupovat přes Čechy dále k východu a k ránu postoupí i na Moravu a do Slezska. Bouřky mohou být místy velmi intenzivní a doprovázené nárazy větru kolem 25 m/s (kolem 90 km/h), kroupami a přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm.

Riziko vzniku požárů nadále přetrvává. Očekávané srážky během zítřejšího dne sníží riziko vzniku požárů.

Vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Je proto vhodné:

 • Omezit tělesnou zátěž, používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy), nejlépe nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Pít dostatečné množství nápojů, nealkoholických a bez kofeinu.
 • Nebezpečné doprovodné jevy při bouřkách mohou způsobit škody na zdraví a majetku.
 • Pro omezení škod nárazovým větrem je vhodné uschovat nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.), zabezpečit lehké stavby (stany a pavilony).
 • V nárazech větru může dojít k lámání větví nebo i pádu celých stromů.
 • Pro snížení rizka vzniku požárů v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit a nepoužívat zdroje otevřeného ohně.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Tomáš Mejstřík

ve spolupráci s VGHMÚř

http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha vysoké teploty, nebezpečí požárů a bouřky

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/38

Vydaná: neděle 05.07.2015 12:53  (10:53 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha do 600 m n.m.
        Středočeský do 600 m n.m.
        Karlovarský do 600 m n.m.
        Plzeňský do 600 m n.m.
        Jihočeský do 600 m n.m.
        Pardubický do 600 m n.m.
        Královéhradecký do 600 m n.m.
        Liberecký do 600 m n.m.
        Ústecký do 600 m n.m.
        Vysočina do 600 m n.m.
        Olomoucký do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od neděle 05.07.2015 14:00  do neděle 05.07.2015 20:00

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihomoravský do 600 m n.m.
        Zlínský do 600 m n.m.
        od neděle 05.07.2015 14:00  do pondělí 06.07.2015 19:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pro celou ČR
        od neděle 05.07.2015 13:00  do odvolání

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Karlovarský
        Plzeňský
        Jihočeský:(PT,)
        Královéhradecký:(TU,)
        Liberecký
        Ústecký
        od neděle 05.07.2015 14:00  do pondělí 06.07.2015 06:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihočeský:(CB,CK,JH,PI,ST,TA,)
        Pardubický
        Královéhradecký:(HK,JC,NA,RK,)
        Vysočina
        od pondělí 06.07.2015 00:00  do pondělí 06.07.2015 12:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od pondělí 06.07.2015 09:00  do pondělí 06.07.2015 18:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Olomoucký do 600 m n.m.
        Moravskoslezský do 600 m n.m.
        od pondělí 06.07.2015 13:00  do pondělí 06.07.2015 20:00

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/37

Tato výstraha upřesňuje a prodlužuje výstrahu č. 2015/37

Před studenou frontou, která bude v noci na pondělí a během pondělního dopoledne postupovat přes naše území k východu, k nám vrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu.

Maximální teploty budou v polohách do 600 m n. m. nejčastěji vystupovat v neděli 5. 7. na 33 až 37 °C, v pondělí 6. 7. očekáváme ještě tropické teploty 30 až 34 °C na Moravě a ve Slezsku, na jihovýchodě ČR až 36 °C.

V neděli odpoledne a večer se mohou v severozápadní polovině Čech (zejména v horských oblastech) ojediněle vytvořit pomalu pohybující se bouřky s lokálními srážkami kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru do 20 m/s (70 km/h).

V noci na pondělí bude přes Čechy přecházet od západu studená fronta, na které se mohou vyskytnout bouřky s krátkodobými přívalovými srážkami a nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h). Během pondělního dne bude studená fronta postupovat dále k východu a pravděpodobnost výskytu silných bouřek se bude přesunovat na Moravu a do Slezska.

Protože očekávané význačnější srážky budou v nejbližších dnech jen lokální, nebezpečí vzniku požárů potrvá.

Vzhledem k vysokým teplotám a intenzivnímu slunečnímu záření bude v neděli v odpoledních a večerních hodinách opět růst koncentrace přízemního ozónu.

Z důvodu možného přehřátí a dehydratace organismu doporučujeme:

 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
 • Děti do 20 kg by měly vypít 1,5 až 2 l nápojů denně, starší děti a dospělí  kolem 3 l denně. Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
 • Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.
 • V případě silných bouřek může přívalový déšť ojediněle vést k zatopení níže položených míst, sklepů apod.
 • Pro omezení škod nárazovitým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.).
 • Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šimandl

ve spolupráci s VGHMÚř

http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha na nebezpečí požárů a vysokých teplot

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/36

Vydaná: čtvrtek 02.07.2015 10:35  (08:35 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Karlovarský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Liberecký:(CL,)
        Ústecký
        Jihomoravský
        od neděle 05.07.2015 12:00  do odvolání

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Karlovarský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Pardubický
        Královéhradecký
        Liberecký
        Ústecký
        Vysočina
        Jihomoravský
        od pátku 03.07.2015 12:00  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Karlovarský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Liberecký:(CL,)
        Ústecký
        od pátku 03.07.2015 12:00  do soboty 04.07.2015 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pardubický
        Královéhradecký
        Liberecký:(JN,LB,SM,)
        Vysočina
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od soboty 04.07.2015 12:00  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Jihomoravský
        od soboty 04.07.2015 12:00  do neděle 05.07.2015 12:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Zlínský
        Olomoucký
        Moravskoslezský
        od soboty 04.07.2015 12:00  do odvolání

Počasí u nás bude ovlivňovat mohutná tlaková výše se středem nad Pobaltím, jejíž střed se bude postupně přesouvat nad východní Evropu. Kolem ní k nám bude zesilovat příliv teplého vzduchu od jihozápadu.

V nejbližších dnech se budou maximální denní teploty vzduchu zvyšovat. V západní polovině Čech budou v pátek 3. 7.  a v sobotu 4. 7. přesahovat maximální teploty místy 31 °C, od neděle 5.7. 34 °C. Na ostatním území budou teploty místy přesahovat 31° C od soboty, na jižní Moravě budou od neděle překračovat i 34 ° C. Od pondělí očekáváme další vzestup teplot pravděpodobně se zvýšením stupně nebezpečí.

Od pátku se bude také zvyšovat riziko vzniku požárů.

Z důvodu možného přehřátí a dehydratace organismu doporučujeme:

 • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
 • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
 • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
 • Děti do 20 kg by měly vypít 1,5 až 2 l nápojů denně, starší děti a dospělí kolem 3 l denně. Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje.
 • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
 • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5 st.C.
 • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
 • Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák ve spolupráci s VGHMÚř

http://pocasi.chmi.cz/


Výstraha na nebezpečí požárů

VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2015/29

Vydaná: čtvrtek 04.06.2015 10:38  (08:38 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Praha
        Středočeský
        Plzeňský
        Jihočeský
        Liberecký
        Ústecký
        od čtvrtka 04.06.2015 12:00  do neděle 07.06.2015 22:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
        Pardubický
        Královéhradecký
        Vysočina
        Jihomoravský
        Zlínský
        Olomoucký
        od čtvrtka 04.06.2015 12:00  do odvolání


Ve čtvrtek a v pátek postupovat přes severní Německo a Polsko dále k východu tlaková výše a po její zadní straně k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Jeho příliv bude vrcholit v sobotu před zvlněnou studenou frontou, která během víkendu postoupí od  severozápadu do střední Evropy. V dalších dnech bude zvlněná studená fronta jen velmi zvolna postupovat přes střední Evropou k východu.

V posledních dnech se, vzhledem slabým srážkám, postupně zvyšuje index nebezpečí požárů. Dnes (čtvrtek), v pátek a na většině území i v sobotu neočekáváme žádné srážky, index nebezpečí požárů se bude i nadále zvyšovat.

První přeháňky a bouřky očekáváme na západě Čech v sobotu ve večerních hodinách. Zvlněná studená fronta bude zvolna přecházet přes naše území k východu a s ní spojené srážky a ochlazení budou postupně riziko požárů snižovat.

Vysoké budou i teploty, které v pátek dosáhnou až 30 °C, v sobotu až 32 °C. V neděli maximální teploty 26 až 31 °C, v západní polovině Čech kolem 23 °C. Další pokles teplot očekáváme od západu během pondělí.

Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání přenosných vařičů i jiných zdrojů otevřeného ohně.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Ferebauerová ve spolupráci s VGHMÚř

http://pocasi.chmi.cz