Archiv úřední desky 2023
Krajský úřad Jihočeský kraj - Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL

Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků parcel


Volba prezidenta České republiky 2023

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky


Archiv úřední desky 2023 - archiv změn