Archiv úřední desky 2019

Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 18.12.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-17-18-12-19.pdf 198.1 Kb

Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 11.12.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-16-11-12-19514153212.pdf 198.3 Kb

Oznámení o konání Veřejné schůze občanů obce Strážkovice 2019

Multifunkční budova 12.12.2019 od 17:00 hod.

Program v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-verejna-2-12-12-19418890154.pdf 191.2 Kb

Krajský úřad Jihočeského kraje - Opatření obecné povahy

Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví zveřejňuje Opatření obecné povahy - Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského.

Opatření obecné povahy v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-728475327-1-a-navrh-zmeny-oop-bobr-uredni-deska-s.z.-130079-2019.pdf 217.2 Kb
priloha-728475327-2-b-navrh-zmeny-opatreni-obecne-povahy-bobr-dalkovy-pristup-s.z.-130079-2019.pdf 422.6 Kb

Oznámení svozu BIO odpadu na konci roku 2019

Poslední termín svozu BIO odpadu (BRKO)

Obec Strážkovice oznamuje, že posledním dnem svozu BIO odpadu (BRKO) v roce 2019 je čtvrtek 28.11.2019.

Následným termínem svozu je čtvrtek 09.01.2020 další terrmíny jsou zveřejněny samostatně.


Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 13.11.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-15-13-11-19.pdf 199.3 Kb

Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 09.10.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-14-09-10-19.pdf 198.1 Kb

Krajský úřad JČ kraje - Veřejná vyhláška

Návrh 4. aktualizace zásad územního rozvoje JČ kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje oznamuje, že byl zpracován návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Podrobnosti v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-713706755-0-doruceni-verejnost-a-oi-1-.pdf 308.4 Kb

Změna č. 3 Územního plánu Trhové Sviny

Veřejné projednání návrhu změny

Trhové Sviny dne 30.10.2019 v 15:00 hod. v klubovně KD.

Podrobnosti v přílohách:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-712733966-0-24308-vv-oznameni-verejne-projednani-navrh-zmena-c-3-up-tsviny.pdf 1160.3 Kb
priloha-712733966-1-navrh-oop-pred-projednanim-.pdf 1044 Kb
priloha-712733966-2-zm.-3-up-trhove-sviny-upraveny-navrh.pdf 1043.8 Kb
priloha-712733966-3-02-hlavni-vykres.pdf 3894.8 Kb
priloha-712733966-4-05-koordinacni-vykres.pdf 5325.5 Kb
priloha-712733966-5-07-vykres-predpokladanych-zaboru-zpf-a-pupfl-model.pdf 3705.8 Kb

Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 25.09.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-13-25-09-19.pdf 202.1 Kb

Oznámení o konání Veřejné schůze občanů obce Strážkovice

Multifunkční budova 25.09.2019 od 18:30 hod.

Součástí Veřejné schůze bude Komunitní plánování, které bude podkladem pro pořízení nového Strategického rozvojového plánu obce Strážkovice.

Dotazník pro Komunitní plánování v příloze:

Program v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
komunitni-planovani-09-19.pdf 660.5 Kb
oznameni-verejna-25-09-19.pdf 195.6 Kb

Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení "Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice.

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oznamuje zahájení Stavebního řízení stavby  "Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice".

Veřejná vyhláška v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-701804962-0-2019-11062.pdf 162.5 Kb

Oznámení o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 21.08.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-12-21-08-19.pdf 199.4 Kb

Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 26.06.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-11-26-06-19.pdf 193.3 Kb

Záměr obce Strážkovice

Prodej parcely KN 1349/52 a KN 1349/38 k.ú. Strážkovice

Zastupitelstvo obce Strážkovice schválilo na svém zasedání dne 12.06.2019 Záměr na prodej parcely KN 1349/52 a KN 1349/38 vše pro obec a kú Strážkovice.

Záměr v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodej-1349-52844860128.pdf 275.5 Kb

Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 19.06.2019 od 18.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-10-19-06-19.pdf 196.8 Kb

Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 12.06.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-09-12-06-19.pdf 200.4 Kb

Volby do Evropského parlamentu 24.- 25.05.2019

Oznámení o době a místu konání voleb

Starostka obce Strážkovice oznamuje dobu a místo konání voleb do Evropského parlamentu.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-konani-voleb-ep-19.pdf 288.4 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje zahájení stavebního řízení k vydání stavebního povolení.

Vyhláška v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-672393045-0-2018-20465.pdf 187.4 Kb

Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 09.05.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-08-09-05-19.pdf 199.2 Kb

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu Daně z nemovitých věcí na rok 2019

Další informace v přílohách

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-669766649-0-00301165-dne-0515-1901119565.pdf 67.7 Kb
priloha-669766649-2-sipo-letak-2019.pdf 160.9 Kb
priloha-669766649-3-email-letak-2019.pdf 189.4 Kb

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

Porovnání dle cenových předpisů pro vodné a stočné

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
naklady-pro-vypocet-ceny-2018.pdf 1260.8 Kb

Volby do Evropského parlamentu 24. - 25.05.2019

Informace pro voliče - změna trvalého pobytu

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019.

Informace v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-pro-volice-ep-19.pdf 335.7 Kb

Volby do Evropského parlamentu 24. - 25.05.2019

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků

Informace pro zmocněnce politických stran, politických hnutí a koalic.

Informace v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
okrsky-ep-19.pdf 293 Kb

Konkurzní řízení na místo ředitele/ky MŠ Cvrček Strážkovice

Předpokládaný nástup od 01.08.2019

Starostka obce v souladu s § 166 odst. 2 zákoma č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Cvrček Strážkovice - příspěvková organizace Obce Strážkovice.

Podrobnosti v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
konkurz-skola-2019.pdf 510.1 Kb

Záměr obce Strážkovice

Propachtování zemědělských pozemků v majetku obce.

Zastupitelstvo obce Strážkovice schválilo na svém zasedání dne 06.03.2019 Záměr na propachtování zemědělských pozemků v majetku obce Strážkovice vše pro obec Strážkovice, katastrální území Lomec a Strážkovice.

Záměr v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-pacht-2019.pdf 729.2 Kb

Oznámení o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 03.04.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-07-03-04-19.pdf 200.5 Kb

Zápis do 1. ročníku ZŠ Borovany pro školní rok 2019/2020

Ředitelství základní školy Borovany oznamuje

Zápis žáků se koná:

  • ve čtrvrtek 4. dubna 2019 od 13:30 do 17:30 hod.
  • v pátek 5. dubna 2019 od 13:00 do 16:00 hod.

v budově Základní školy Borovany, v přízemí, v označených třídách.

Podrobnosti v příloze:

Zápis do 1. ročníku ZŠ Borovany pro školní rok 2019/2020

Další informace a potřebné podklady zde

 

 


Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 06.03.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-06-06-03-19.pdf 196.5 Kb

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Rekonstrukce mostu Římov

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na mostu Římov.

Podrobné informace v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-652648267-0-stanoveni-most-rimov.pdf 354.5 Kb
priloha-652648267-1-dio-most-rimov.pdf 309.1 Kb
priloha-652648267-2-obj.-trasa-most-rimov.pdf 470.8 Kb

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Změna stavby - úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice

Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, vydává rozhodnutí o umístění stavby - Změna stavby - úpravy silnice II/155 a II/156 v Obci Strážkovice.

Podrobnosti v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-652648727-0-2018-6203.pdf 219.6 Kb
priloha-652648727-1-situace-m-1-250.pdf 443.3 Kb

Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 13.02.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-05-13-02-19.pdf 200.2 Kb

Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 09.01.2019 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-04-09-01-19.pdf 197.5 Kb
Archiv úřední desky 2019 - archiv změn