Informace SK Strážkovice

Ukliďme si doma v Lomci

Poděkování

V sobotu 23.04.2016 se Sportovní klub Strážkovice zapojil do akce Uliďme svět - Ukliďme Česko. I přes nepřízeň počasí jsme se sešli na návsi v Lomci a vyrazili uklidit to co jiní "milovníci přírody" po sobě zanechali. Vydali jsme se po cestě do sousední vsi Střížov, která je vzdálena cca 2 km. Sice hodně foukalo a pršelo, ale nedali jsme se odradit. Příkopy po obou stranách cesty začaly vydávat své poklady. Když jsme dorazili do cíle naší cesty už jsme mněli nasbírány tři plné pytle. Díky špatnému počasí jsme si neopekli ani připravené špekáčky a rozešli se do svých domovů. SK Strážkovice děkuje dobrovolníkům za účast na této akci a organizačnímu týmu Ukliďme svět - Ukliďme Česko za materiální podporu.

Ukliďme si doma v Lomci

Všem, kteří se zapojili do této akce ještě jednou děkujeme a těšíme se, že se setkáme na další nejen sportovní akci v poněkud větším počtu.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat za spolupráci svozové firmě Marius Pedersen, a.s. za následnou likvidaci nasbíraného odpadu.

D.Š.


Ukliďme si doma v Lomci

Sobota 23.04.2016 Lomec

Sportovní klub Strážkovice se zapojuje do akce Uliďme svět - Ukliďme Česko

Pojďme společně uklidit nepořádek v okolí naší obce.

Podrobnosti na plakátu:

Ukliďme si doma v Lomci

Další informace na http://www.UklidmeCesko.cz/event/12448/

Pro všechny, kteří se zapojí do této akce je po skončení připraveno malé občerstvení.


Pozvánka na Členskou schůzi klubů

Sobota 16.01.2016 "Hostinec na Návsi" od 17:00 hod.

SK Strážkovice a Klub přátel Strážkovic si Vás dovolují pozvat na společnou Členskou schůzi obou spolků, která se bude konat v Hostinci na Návsi.

Program:

  • Plán činnosti pro rok 2016
  • Klubový znak a vlajka
  • Nábor nových členů
  • Různé

Po skončení členské schůze bude promítání masopustu 2015 a Obecní videokroniky 2014.

Občerstvení zajištěno!!!