Kostel

Kostel a farnost

Strážkovice byly střídavě přifařeny ke Střížovskému a Ledenickému farnímu úřadu Římskokatolické církve. Dnes jsou přifařeny ke Střížovské faře (farnost od roku 1346) s farním kostelem sv. Martina s pětiboce uzavřeným presbytářem vysvěcený roku 1493. Původně ranně gotická stavba s vnitřním zařízením většinou barokním a novějším (oltář 1898). Ze starších součástí vybavení se tu nachází gotická kamenná křtitelnice, v níž byl podle pověsti křtěn Jan Žižka z Trocnova. Střížovské matriční knihy dochovány od roku 1656, Ledenické pak od roku 1672 a jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni a jsou zdigitalizovány.