Kulturní zařízení

Kulturní dům Strážkovice

Název: Kulturní dům Strážkovice, "Hostinec na Návsi"

Adresa: Strážkovice 15, 374 01 Trhové Sviny

Provozovatel: Martin Mareš

IČ: 438 50 804

Kontakt: hostinecnanavsi@email.cz

Tel.: 777 862 373

Provozní doba:

Po - Ne 10:30 - 22:00 hod.

Hotová a minutková kuchyně

Kulturní dům Strážkovice
 

Vzhledem k situaci, že obec Strážkovice se stala střediskovou obcí, kapacita místního hostince "U Němců" (č.p. 19) již nestačila. Bylo rozhodnuto o výstavbě nového kulturního domu s restaurací pro potřeby nejen Strážkovic ale i okolních obcí. Stavba započala v roce 1982 a kulturní dům byl slavnostně otevřen v roce 1984. Stavba byla prováděna v "akci Z" za vydatné pomoci místních důchodců a dalších obyvatel. Časem byly dostavěny divadelní šatny a pergola před vstupem do kulturního domu. V průběhu času zde pravidelně vystupoval místní divadelní spolek s názvem „Ochotnický spolek Trocnov Strážkovice“ a konalo se zde nepřeberné množství tanečních zábav, plesů a dalších kulturních akcí, které byly vždy hojně navštěvované. Do dnešních dnů se zde pravidelně pořádají plesy, masopust, dětský maškarní ples, Setkání helikonkářů, Slavnosti obce, Slavnosti piva, Zahájení adventního času, školení, koncerty a divadelní představení. V roce 1994 zde Česká televize natáčela jeden z dílů hudebního pořadu "Příště u Vás". V pořadu učinkovali Veselá sedma, Březovanská desítka a Třeboňská dvanáctka.

Historické údaje o provedené stavbě kulturního domu ve Strážkovicích (z pamětní knihy výstavby kulturního domu) 

K uvažované stavbě kulturního domu ve Strážkovicích byla zpracována projektová dokumentace Obchodním projektem ČSSD, středisko Č. Budějovice. Stavba byla provedena odborem výstavby ONV v Č. Budějovicích dne 14.10.1981 prováděná v akci Z č. 14/81 s rozpočtovým nákladem Kčs 1.982.000,-. Před stavbou samotné budovy předcházeli různé brigádnické práce k přípravě staveniště v roce 1981 na bývalé zemědělské usedlosti Josefa Pavla č. p. 15, která byla v demolici. Počátek stavby usazením do terenu došlo dne 20.04.1982 a ukončení stavby včetně kolaudace bylo dne 29.12.1983 se skutečným nákladem Kčs 1.346.989,-. Stavbyvedoucím  byl ustanoven Ing. Petr Málek, pracovník JZD Strážkovice.

Převážnou část stavebních prací prováděli důchodci pod vedením V. Kubaty s kolektivem Jos. Pavlem, Aloisem Pečenkou jako stálí pracovníci, ostatní důchodci pracovali střídavě dle potřeby. Veškeré brigádnické práce byly prováděny o volných sobotách a nedělích bez náhrady na odměny. Byly uzavřeny mezi občany osobní socialistické závazky a též společenské organizace zapojené v Nár. Frontě, Myslivci, požárníci, Osvětová beseda, zahrádkáři, Svaz žen, členové VO KSČ a poslanci Nár. výboru. Celkem bylo odpracováno zdarma 8.000 hodin.

Pomoc mechanizačními prostředky a dopravou pomáhalo ve velké míře Jednotné zemědělské družstvo Strážkovice, ze závodů to byly Jihočeské papírny Č. Budějovice, OSP Č. Budějovice, Kovopodnik, Stavopodnik, Hikor Písek, Vzduchotechnika Týn nad Vl., Ledenický nábytek a Okresní správa silnic n.p. Č. Budějovice.

Slavnostní otevření a zahájení provozu se uskutečnilo 7. dubna 1984 za velké účasti občanů a státních orgánů. Při otevření kulturního domu zahrála dechová hudba Jana Vlacha ze Žimutic. Tímto zařízením se splnil dávný sen občanů Strážkovic, které bude sloužit budoucím generacím.