Podané žádosti 2020
Elektronická úřední deska a místo pasivního odpočinku

Poskytovatel Jihočeský kraj


Strážkovice-intenzifikace čistírny odpadních vod

Poskytovatel Jihočeský kraj


Polytechnické vzdělávání MŠ Cvrček

Poskytovatel Jihočeský kraj


Nájemní bydlení Strážkovice

Poskytovatel Ministerstvo financí


Výstavba chodníku v rámci projektu Přeložka silnice II/156 v a obci Strážkovice a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice

Poskytovatel Jihočeský kraj