Restaurace a hostinec

Restaurace a hostinec

V současné době se v obci nachází restaurace v Kuturním domu Strážkovice, která nabízí hotová jídla, minutky a další speciality nabízené v souvislosti s pořádanými akcemi a dále pak Hostinec "Konírna".