Zdraví x bacily

Zdraví x bacily

V tématu zdraví a bacilů jsme s dětmi mimo jiné sázely řeřichu, kterou si potom i následně sklidily a snědly. Podařilo se nám také založit úspěšně farmu ,,bacilů,, , kde děti pozorovaly, jak bacil roste. Pomocí mikroskopů jsme sledovaly živé bacily ( řasy)