Dotace 2017
Rekonstrukce lesní cesty "Ke Křoví"

Poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond


Restaurování dřevěné polychromované plastiky

Poskytovatel Jihočeský kraj


Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

Poskytovatel dotace Jihočeský kraj


Obnova kapličky v Řevňovicích

S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ