Dotace 2017

Obnova kapličky v Řevňovicích

S podporou nadačního příspěvku Nadace ČEZ

Obnova kapličky v Řevňovicích

Opatření: Podpora regionů

Název projektu: "Obnova kapličky v Řevňovicích"

Číslo smlouvy: ETE 75_16

Podání žádosti: 23.08.2016    

Uzavření smlouvy: 07.02.2017

Realizace: 03.07.2017 - 01.08.2017

  • Celkové náklady:     100.381,60 Kč
  • Nadační příspěvek:   40.000,- Kč
  • Spoluúčast obce:      60.381,60 Kč

Popis projektu: Obnova kapličky v obci Strážkovice, místní část Řevňovice, která byla po přívalových deštích podmáčena a následně se celá stavba zhroutila.

Cíl projektu: Cílem projektu byla obnova kapličky ve volné krajině, která je viditelná ze silnice II/155. Její obnova přispívá ke zvýšení kulturní povědomosti místních občanů i návštěvníků. Toto místo je navštěvováno i turisty.

Obecní úřad Strážkovice a občané obce tímto děkují Nadaci ČEZ za její vstřícný postoj k potřebám malých obcí.

    Stav před (01/2010)                        Stav po obnově (08/2017)

Obnova kapličky v Řevňovicích   Obnova kapličky v Řevňovicích  

Stav po přívalových deštích

Obnova kapličky v Řevňovicích  Obnova kapličky v Řevňovicích

Další fotografie z průběhu obnovy zde