Dotace 2022
Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích

Poskytovatel Jihočeský kraj


My v tom Jihočechy nenecháme II - podpora rodin s dětmi do 3 let

Poskytovatel dotace Jihočeský kraj a obec Strážkovice


Rozšíření mateřské školy Cvrček Strážkovice

Poskytovatel dotace Jihočeský kraj


Zajištění zásobování pitnou vodou všech občanů obce Strážkovice

Poskytovatel dotace Jihočeský kraj


Výstavba chodníku v rámci projektu Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice

Poskytovatel Jihočeský kraj


Vybavení KD Strážkovice a Knihovny obce Strážkovice

Poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond