Dotace 2022

Vybavení KD Strážkovice a Knihovny obce Strážkovice

Poskytovatel Státní zemědělský intervenční fond

Úprava veřejného prostranství ve Strážkovicích

Úprava veřejného prostranství ve Strážkovicích

 

Vybavení KD Strážkovice a Knihovny obce Strážkovice

 

Vybavení KD Strážkovice a Knihovny obce Strážkovice

Dotační program: Program rozvoje venkova 

Název projektu: "Vybavení KD Strážkovice a Knihovny obce Strážkovice""

  • Celkové náklady:         498.781,36,- Kč

Popis projektu: Realizací  projektu bude vyřešen špatný a nedostatečný stav zařízení kulturního domu Strážkovice a rovněž knihovny obce Strážkovice. Předmětem projektu je pořízení drobného hmotného majetku - nových židlí a stolů pro využití v kulturním domě Strážkovice a nových židlí pro použití v knihovně obce Strážkovice.

Cíl projektu: Realizací projektu se zvýší kvalita používání zařízení kulturního domu Strážkovice a obecní knihovny - pořízení 200 ks nových židlí do sálu kulturního domu, 40 ks nových stolů do sálu kulturního domu a 40 ks nových židlí do knihovny obce Strážkovice.

Vybavení KD Strážkovice a knihovny obce Strážkovice

Vybavení KD Strážkovice a knihovny obce Strážkovice