Archiv úřední desky 2022
Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy


Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 18.10.2022 od 17.00 hod.


Oznámení o konání 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 13.10.2022 od 10.00 hod.


Oznámení o době a místu konání voleb

Volby do 1/3 Senátu PS ČR


Oznámení o době a místu konání voleb

Volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu PS ČR


Honební společenstvo Strážkovice - Nová ves - Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu - pátek 07.10.2022 od 19:00 hod.


Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - podzim 2022

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 17.09.2022.


Magistrát města České Budějovice - školení OVK

Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK


Magistrát města České Budějovice - Rozhodnutí - povolení uzavírky

Povolení úplné uzavírky provozu na komunikaci II/156 v obci Strážkovice


Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/156


Volby do Senátu Poslanecké sněmovny ČR 23. a 24.09.2022

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků


Volby do zastupitelstva obce Strážkovice 23. a 24.09.2022

Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků


Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/156


Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek

Pronájem části pozemku za účelem provozování dětského hřiště


Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek

Pronájem bytů ve vlastnictví obce Strážkovice


Magistrát města České Budějovice - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy v provozu


Oznámení o konání 60. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 13.07.2022 od 17.00 hod.


Informace k volbám do zastupitelstva obce Strážkovice 2022

Seznam volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počet podpisů na peticích.


Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek

Pronájem bytů ve vlastnictví obce Strážkovice


Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 16.06.2022 od 10.00 hod.


Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 19.05.2022 od 10.00 hod.


Oznámení o konání 58. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 11.05.2022 od 17.00 hod.


Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/155 a II/156 - modernizace silnice II/157 a II/155 Borovany


Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/155 - objízdná trasa pro akci "Most přes Malši v Kaplici"


Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Komařice vedení NN - VO


Finanční úřad pro Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška

Oznámení o zveřejnění hromadného předpisného seznamu plátců Daně z nemovitých věcí za rok 2022


Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích II/155, II/156, III/15529, III/15523, III/15531, III/15532, III/00354 a III/14325, z důvodu úplné uzavírky silnice III/15529 za obcí Roudné pro realizaci stavby mimoúrovňové křižovatky dálnice D3


Oznámení o konání 57. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 20.04.2022 od 17.00 hod.


Krajský úřad Jihočeského kraje - Veřejná vyhláška

Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje


Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 21.04.2022 od 10.00 hod.


Oznámení o konání 56. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 13.04.2022 od 17.45 hod.


Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 31.03.2022 od 10.00 hod.


Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - jaro 2022

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 26.03.2022.


Město Borovany

Nabídka zaměstnání


Oznámení o konání 55. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 23.03.2022 od 17.00 hod.


Statutární město České Budějovice - Nařízení č. 1/2022

Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek

Pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví obce Strážkovice za účelem prodeje potravin


Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích II/155, II/156, III/15523, III/15525, III/15529


Usnesení vlády České republiky

Vyhlášení nouzového stavu


Oznámení o konání 54. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 09.03.2022 od 17.00 hod.


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zařazení lokality Strážkovice do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000


Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 24.02.2022 od 10.00 hod.


Oznámení o konání 53. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 09.02.2022 od 17.00 hod.


Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, povodí Odry, povodí Dunaje


Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška

Výzva - Vyjádření k podanému odvolání - Komařice rekonstrukce NN


Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek

Pronájem bytů ve vlastnictví obce Strážkovice


Oznámení o konání 52. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 12.01.2022 od 17.00 hod.


Archiv úřední desky 2022 - archiv změn