Archiv úřední desky 2022
Oznámení o době a místu konání voleb

Volby do 1/3 Senátu PS ČR


Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - podzim 2022

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 17.09.2022.


Magistrát města České Budějovice - školení OVK

Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK


Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek

Pronájem bytů ve vlastnictví obce Strážkovice


Oznámení o konání 60. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 13.07.2022 od 17.00 hod.


Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 31.03.2022 od 10.00 hod.


Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - jaro 2022

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 26.03.2022.


Město Borovany

Nabídka zaměstnání


Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích II/155, II/156, III/15523, III/15525, III/15529


Usnesení vlády České republiky

Vyhlášení nouzového stavu


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zařazení lokality Strážkovice do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000


Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 24.02.2022 od 10.00 hod.


Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, povodí Odry, povodí Dunaje


Magistrát města České Budějovice - Veřejná vyhláška

Výzva - Vyjádření k podanému odvolání - Komařice rekonstrukce NN


Záměr obce Strážkovice pronajmout nemovitý majetek

Pronájem bytů ve vlastnictví obce Strážkovice


Archiv úřední desky 2022 - archiv změn