Obecní rozhlas a internet

Obecní rozhlas

Obec Strážkovice instalovala nový obecní rozhlas v roce 2007 jako náhradu za starý nefunkční drátový rozhlas. Jedná se o bezdrátouvou tecnologii pokrývající obec Strážkovice, místní části Lomec a Řevňovice i chatovou oblast "Želízkův mlýn" ovládanou z osobního počítače s přímým napojením na IZS (integrovaný záchranný systém).

Obec Strážkovice nabízí možnost placeného komerčního hlášení za následujících podmínek.

Zájemce o komerční hlášení předem zašle e-mail na podatelna@strazkovice.cz kde budou uvedeny následující informace:

  • Termín hlášení
  • Počet hlášení
  • Text hlášení
  • Kontaktní údaje objednavatele

Cena služby

  • jedno hlášení 50,- Kč, minimální počet hlášení je 3.

Množstevní slevy

  • za pět hlášení 200,- Kč

Cena služby musí být uhrazena před započetím vysílání !!!