Sportovní klub Strážkovice, z. s.

Sportovní klub Strážkovice, z. s.

Tuto část webových stránek vytváří SK Strážkovice

Oficiální název: Sportovní klub Strážkovice, z.s.

Zkrácený název: SK Strážkovice

Právní forma: spolek

IČ: 046 53 963

Sportovní klub Strážkovice, z. s.

ID organizace ČUS: 3301339 registrováno u Okresního sdružení České unie sportu České Budějovice z.s.              

Spisová značka: L 6880 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Veřejný rejstřík a sbírka listin

Sídlo: Strážkovice 15, 374 01 Trhové Sviny

e-mail: skstrazkovice@seznam.cz

Kontakt:

  • Předseda - Lukáš Kápar
  • Tajemník - Petr Šíma
  • Hospodář - Dominik Šíma

Počet členů k 31.12.2015: 60

Vznik SK Strážkovice

Sportovní klub Strážkovice, z. s. byl po dlouhých úvahách založen v prosinci 2015. Důvodem založení byla potřeba zorganizovat členy a zastřešit konání sportovních akcí v obci, které nabývaly na množství a účasti. Zejména pak konání fotbalových turnajů, nohejbalových turnajů, pingpongových turnajů a turnajů v šipkách, které si oblíbili nejen občané Strážkovic ale i okolních obcí. Zakladatelé SK Strážkovice se v neposlední řadě inspirovali činností zaniklé tělocvičné jednoty Sokol, kerá byla založena v roce 1921 jako pobočka mateřské jednoty Sokola v Borovanech a dále také zaniklým Sportovním klubem Doudleban, ketrý byl založen v září 1944 na jejichž činnost se rozhodli navázat.

Náplň činnosti SK Strážkovice

Základním posláním SK Strážkovice je:

  • organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  • vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
  • budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  • vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SK Strážkovice k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
  • hájit zájmy členů sportovního klubu, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.