Svoz BIO odpadu (BRKO)

Svoz BIO odpadu (BRKO)

Svozové dny a četnost svozů

Obec Strážkovice zajišťuje možnost třídění a svoz Biologicky Rozložitelného Komunálního Odpadu (BRKO) na základě změny legislativy platné od 01.01.2015. BRKO je ukládán do speciálních hnědých plastových nádob o objemu 240 l, které budou pro občany obce Strážkovice včetně místních částí Lomec a Řevňovice k dispozici bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce. Mimo tyto nádoby jsou umístěny v jednotlivých separačních hnízdech hnědé kontejnerové nádoby.

Svozové dny a četnost svozů:

Svozovým dnem pro BRKO je čtvrtek od 00:01 do 24:00 hod.

Poslední den svozu v roce 2019 je

čtvrtek 28.11.2019

Biologicky rozložitelný odpad
Jednou ze složek komunálního odpadu je biologicky rozložitelný komunální odpad, označován také jako BRKO. Je to odpad, který je tvořen zejména rostlinnými zbytky, jako je tráva, listí, větve stromů, přírodní neupravené dřevo. Biologicky rozložitelný odpad by se měl především kompostovat. Ale kompostování tohoto odpadu má svá přísná pravidla. Biologický odpad musí být čistý, bez chemických příměsí a bez příměsí nebezpečných a jiných odpadů.

Jak třídíme biologický odpad?
Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně upravených nádob pro sběr biologického odpadu. Do těchto nádob lze odložit trávu nebo listí ze zahrad, parků, shnilé ovoce, zelenina, zvadlé květiny, plevel, nalámané větvičky. Do nádob nepatří uhynulá zvířata, olej, maso, kosti, zbytky potravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, papír, stavební materiály……

Vzor smlouvy ke stažení zde