Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet obce Strážkovice 2016

Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:

  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Strážkovice
  • Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2016

Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček Strážkovice za rok 2016

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Příloha

Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-2016.pdf 562.3 Kb
fin-2-12m-2017.pdf 4002.1 Kb
obec-rzv-2017.pdf 467.8 Kb
obec-vzz-2017.pdf 612.1 Kb
obec-priloha-2017.pdf 3985.3 Kb
zprava-prezkum-2016.pdf 5505.2 Kb
priloha-cvrcek-2017.pdf 4066.6 Kb
rzv-cvrcek-2017.pdf 460.6 Kb
vzz-cvrcek-2017.pdf 607.8 Kb