Archiv úřední desky 2015
Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09.12.2015 od 16.30 hod.


Oznámení o konání Veřejné schůze občanů obce Strážkovice

Oznámení o konání Veřejné schůze občanů obce Strážkovice konaného dne 09.12.2015 od 18.30 hod.


Veřejná vyhláška Změna č. 2 územního plánu Strážkovice
Seminář "kotlíkové dotace"
Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 20.11.2015 od 17.00 hod.


Prodloužení svozu BRKO

Svoz Brko pude probíhat i v měsíci listopadu.


Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 05.11.2015 od 10.00 hod.


Veřejná vyhláška rozhodnutí stavební povolení

Účelová komunikace ČOV Strážkovice


Honební společenstvo Komařice, Sedlo, Pašínovice, Střížov

Pozvánka na řádnou valnou hromadu.


Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14.10.2015 od 17.00 hod.


Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

ÚK Strážkovice - ČOV


Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

čtvrtek 24.09.2015 od 10.00 hod.


Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - podzim 2015

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro obec Strážkovice a místní části Lomec a Řevňovice se uskuteční v sobotu 10.10.2015.


Veřejná vyhláška k návrhu zadání Změny č. 3 ÚP Strážkovice
Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02.09.2015 od 17.00 hod.


Krajský úřad Jihočeského kraje - Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o odvolání


Pravidelné očkování psů Lomec

Čtvrtek 27.08.2015 15:45 - 16:10 hod.


Pravidelné očkování psů Strážkovice

Čtvrtek 27.08.2015 15:00 - 15:40 hod.


Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Krajský úřad Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška

Seznámení účastníků řízení s úkony správního orgánu


Ministerstvo životního prostředí - Návrh opatření obecné povahy

o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03


Opatření obecné povahy č. 1/2015

Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského


Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10.06.2015 od 17.00 hod.


Usnesení o nařízení dalšího dražebního jenání

elektronická dražba


Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Veřejná vyhláška


Veřejná vyhláška - Změna Územního plánu obce Strážkovice č. 2

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 2 územního plánu obce Strážkovice v k.ú. Strážkovice


Oznámení o konání 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

čtvrtek 16.04.2015 od 10.00 hod.


Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Národní plán povodí Labe


Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy


Oznámení o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08.04.2015 od 17.00 hod.


Veřejná vyhláška

Přeložka silnice II/156 Strážkovice.


Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11.03.2015 od 17.00 hod.


Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

čtvrtek 05.02.2015 od 10.00 hod.


Tříkrálová sbírka 2015

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015


Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci


Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14.01.2015 od 17.00 hod.


Archiv úřední desky 2015 - archiv změn