Blízké okolí obce

Turistické cíle

Turistické cíle v okolí obce Strážkovice

externí web


Blízké okolí obce

Strážkovice leží na východním svahu Strážkovické hory, v polovině cesty mezi Českými Budějovicemi a Trhovými Sviny, ze tří stran jsou obklopeny lesy. Nejvyšší bod obce je Strážkovická hora 557m vysoká. Železný kříž vyznačující bývalou strážnici bychom zde už ale hledali marně, neodolal času, v současnosti jej zastupuje nivelační bod. Za příznivého počasí je odtud krásný výhled do dalekého okolí a někdy i Alpy. Na západní straně je dobře viditelný Střížovský kostel, za nímž se na pozadí tyčí hora Kleť (1084m) obklopená kopci. Na jižní straně rozprostírají se Slepičí hory s nejvyšší horou Kohout (869m), Besednická hora v blízkosti s Todeňskou horou u které se vpravo rýsuje kostelík ve Svatém Jáně, na levou stranu táhnou se Novohradské hory.

Na východní straně od obce ve vzdálenosti cca 2 km nachází se rodiště husitského vojevůdce  Jana Žižky – Trocnov, dnes národní kulturní památka. Trocnovským areálem lze projít po označeném okruhu, na kterém si návštěvník může prohlédnout pozůstatky bývalých dvorců – v jednom žil Jan Žižka, ve druhém jeho strýc, stejně jako tzv. Žižkův kámen – balvan vztyčený na údajném místě Žižkova narození. V areálu se nachází památník s muzejní expozicí věnované husitství, dále pak monumentální pomník husitského vojevůdce od prof. Josefa Malejovského.

Sejdeme-li ze silnice vedoucí k Trhovým Svinům do lesa zvaného „Štěpánka“ který se svažuje ke Stropničce naproti Veselce, najdeme zde místo dýchající minulostí – pohanské pohřebiště. Za nálezy z archeologických vykopávek bychom ovšem museli až do Prahy.

Na jihovýchodě nedaleko vstupu do Štěpánky nachází se 1,5 m vysoký pomník, na němž je vytesána zpráva, že na tomto místě byl v 17. stol. zabit Simon Mitzko, mečíř a měšťan z Českých Budějovic.

Několik minut cesty od již zmíněného pohřebiště dorazíme k chatové oblasti Želízkův mlýn, obklopující říčku Stropnici. Po mlýně rodiny Želízkových, pánů českých už zůstaly jen základy a pozůstatky mlýnského náhonu, dal však název této osadě.

V sousedství nad touž říčkou naproti na vysokém ostrohu jsou stále ještě patrné zříceniny buď hradu, nebo tvrze. Dodnes se tomuto místu říká „Hradec“. Jeden z pánů tohoto hradu nazýval se Karel a po něm přijala i vesnička pod hradem se rozkládající jméno Karlovice.    Po této vesničce bychom ale pátrali marně, zbylo jen to jméno.

Zde končí pruh lesů obklopující Strážkovice tak zvanými „Strouhami“.

Údolím vinoucí se Řevňovický potok odděluje Hradec od osady Řevňovice,ve které sídlili zemané. V dějinách je zmiňován jakýsi Mikuláš z Řevňovic. Řevňovice patřící pod Strážkovice jsou od nich vzdálené 2 km.

Vrátíme-li se zpátky do Strážkovic, najdeme zde dochované stavby z období selského baroka, na návsi pak Kovárnu, dnes fungující jako prodejna potravin, budovu bývalé Školy – poprvé se zde vyučovalo 1. března 1907, později upravenou na kino, dlouho hledající nové využití, dnes přestavovanou na multifunkční budovu, kde se nalézá Obecní úřad, mateřská škola, ordinace lékaře, knihovna a spolkové klubovny.