Závěrečný účet 2018

Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2018

Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:

 • Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2018
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Strážkovice

Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček Strážkovice za rok 2018

 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha

Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-2018.pdf 626.3 Kb
v040-201812k01325280299.pdf 3939.3 Kb
v060-201812k01762686643.pdf 466.9 Kb
v061-201812k01490547751.pdf 530.4 Kb
v062-201812k01282765958.pdf 3808.4 Kb
prezkum-hospodareni-2018716714620.pdf 6529.6 Kb
ms-v060-201812k01759539460.pdf 460.1 Kb
ms-v061-201812k01424828747.pdf 526.8 Kb
ms-v062-201812k01997108587.pdf 3801.6 Kb

Návrh Závěrečného účtu obce Strážkovice za rok 2018

Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:

 • Návrh Závěrečného účtu obce Strážkovice za rok 2018
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Strážkovice

Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček Strážkovice za rok 2018

 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha

Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadu.

Po uplynutí doby 15-ti dnů bude závěrečný účet projednán zastupitelstvem obce Strážkovice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
navrh-zaverecny-ucet-obce-2018.pdf 626.8 Kb
v040-201812k01.pdf 3939.3 Kb
v060-201812k01.pdf 466.9 Kb
v061-201812k01.pdf 530.4 Kb
v062-201812k01.pdf 3808.4 Kb
prezkum-hospodareni-2018.pdf 6529.6 Kb
ms-v060-201812k01.pdf 460.1 Kb
ms-v061-201812k01.pdf 526.8 Kb
ms-v062-201812k01.pdf 3801.6 Kb