Podané žádosti 2017
Zkvalitnění občanské vybavenosti v obci Strážkovice

Poskytovatel Jihočeský kraj


Oprava čerpací stanice a vodojemu ve Strážkovicích

Poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství


Vybavení Mateřské školy Cvrček ve Strážkovicích

Poskytovatel Jihočeský kraj


Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

Poskytovatel Jihočeský kraj


Oprava WC pro veřejnost a imobilní občany v budově KD

Poskytovatel Jihočeský kraj


Pořízení vybavení kluboven a přednáškové místnosti

Poskytovatel Jihočeský kraj


Restaurování dřevěné polychromované plastiky

Poskytovatel Jihočeský kraj


Strážkovické kulturní dny 2017

Poskytovatel Jihočeský kraj