Podané žádosti 2017

Strážkovické kulturní dny 2017

Poskytovatel Jihočeský kraj

Pořízení chybějícího vybavení JSDH Strážkovice

Dotační program: Podpora kultury

Název projektu: "Strážkovické kulturní dny 2017"

Podání žádosti: 03.01.2017    

Realizace: do 10.2017

  • Celkové náklady:        161.000,- Kč
  • Dotace:                        112.700,- Kč
  • Spoluúčast obce:         48.300,- Kč

Popis projektu: Kultura jako prostředek zdroje zábavy a volnočasových aktivit. Ochrana mládeže od negativních vlivů, závislostí a prvence vzniku patologických jevů a jejich odstraňování. Lepší porozumnění a poznání lidí a kulturních zvyků, posílení přeshraničních vazeb.

Cíl projektu: Cílem projektu je navýšení počtu návštěvníků regionu, podpora kultury, udržení tradic, rozšíření nabídky kulturních akcí, podpora volnočasových aktivit, podpora zaměstnanosti, zvýšení tržeb podnikatelů ve službách spojených s cestovním ruchem, přeshraniční spolupráce.