Znak a vlajka obce Strážkovice

Znak a vlajka obce Strážkovice

Popis, udělení, dekret

Znak a vlajka

Znak a vlajku vybrali občané obce Strážkovic a návštěvníci v rámci oslav 620. výročí první písemné zmínky o obci dne 25.06.2011 ze čtyř návrhů. Autorem návrhů je Ing. Milan Daněk - Jihočeský herold - heraldická kancelář.

Dne 12.04.2013 byl po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny udělen obci Strážkovice znak a vlajka.

  • Znak

Ve stříbrném štítě zvýšené zelené návrší, v něm stříbrná kovárna s valbovou střechou, vpravo s věžičkou. Nahoře zkřížené halapartny přirozené barvy přeložené červenou růží se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.

Strážkovice

Datum rozhodnutí: 12. 4. 2013
Číslo rozhodnutí: 53

 

  • Vlajka

List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zelený, v poměru 3 : 1. V bílém pruhu zkřížené modré halapartny na hnědých ratištích, přeložené červenou růží se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Strážkovice

Datum rozhodnutí: 12. 4. 2013
Číslo rozhodnutí: 53

 

Zdůvodnění použitých symbolů ve znaku a vlajce:

„Jednotlivé symboly ve znaku znamenají – rudá pětilistá růže připomíná rod pánů z Rožmberka, prvních písemně doložených vlastníků obce, zkřížené halapartny mají připomenout název obce – halapartny představují stráž – Strážkovice, dělení štítu ve tvaru kopce má odkázat na skutečnost, že obec stojí na vrcholu kopce a stříbrná budova kovárny odkazuje na historickou budovu, která stojí na strážkovické návsi“.

Informace o znaku a vlajce též na stránkách Poslanecké sněmovny ČR

  • Dekret

Dne 10.06.2013 byl slavnostně předán dekret o udělení znaku a vlajky. Dekret je na ručním papíře s vodoznakem Českého dvouocasého lva.

Strážkovice