Místní část Lomec

Lomec

Lomec
 

První písemná zpráva o sídle Lomec (dříve také Lometz) pochází z roku 1409 kdy část vsi náležela ke komařickému zboží, další díl patřil v té době vladykům z Pašinovic. Právo na dědictví po zemřelých Oldřichu a Pešíkovi z Pašinovic hájil v roce 1414 Svatomír z Horky a Verner z Jankova. Později držel Lomec (též Lomek) Dětřich z Klení, který tu roku 1446 daroval 50 kop grošů své manželce Kačce. Od bratří Jana a Jindřicha z Klení koupil roční plat ze zdejších poddaných roku 1482 Konrád z Petrovic. Pozdější vrchností se stala krumlovská prelatura, jíž například roku 1625 náleželo v Lomci šest poddaných: Bartoloměj Kreuz, Řehoř Nábožný, Jakub Staník, Matěj Weber, Ondřej Šimák a Jakub. Menší podíl na držbě tu měl také vyšebrodský klášter, a to již v polovině 17. století. V roce 1732 koupil Adam František ze Schwarzenbergu od prelatury vesnici Lomec a připojil ji k třeboňskému panství, k němuž pak náležela až do poloviny 19. století. Před polovinou 19. Století byli třeboňskými poddanými: Josef Kříž čp. 1, Vojtěch Šíma čp. 2, Kašpar Šíma čp. 3, Václav Šíma čp. 4, Tomáš Šimek čp. 5, Matěj Hůrka čp. 6, Josef Kříha čp. 7, Jan Blažek čp. 8, Vojtěch Šíma čp. 10, Matěj Kubeš čp. 13, Matěj Kříž čp. 14, Marie Ayblová čp. 15 a Tomáš Šíma čp. 16. Pod komařickou vrchnost spadali: Josef Šimek čp. 9, Vavřinec Jindra čp. 11 a Jakub Kříž čp. 12. Severovýchodně od Střížova na místě dnešního lesa poblíž Lomce, stávala ve středověku osada Hůrka. Připomínaná již v roce 1316, později patřila doudlebským vladykům a jeden z nich – Svatomír – tady v období 1391-1419 dokonce sídlil. Po komplikovaných dědických sporech nakonec část získal krumlovský purkrabí Konrád z Petrovic a část koupil rožmberský kancléř Václav z Rovného. Darem od těchto mužů se Hůrka dostala do majetku krumlovského kostela (1479 a 1502) a nejspíše během první poloviny 16. století neznámým způsobem zanikla; na sklonku své existence měla osada pouhé tři poddanské usedlosti, jejichž pozemky byly asi z části zalesněny a z části připojeny ke Střížovu nebo Lomci.

 

Lomec