Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu

Svozové dny a četnost svozů

Obec Strážkovice zajišťuje svoz komunálního odpadu

  • pro fyzické osoby nepodnikající na základě Obecně závazné vyhlášky obce Strážkovice
  • pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby, produkující odpad, který má charakter podobný komunálnímu odpadu nabízí možnost využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů organizovaného obcí Strážkovice na základě uzavření Smlouvy. V případě, že podnikatel nemá uzavřenu tuto Smlouvu je povinnen se řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Svozové dny a četnost svozů:

Svozovým dnem pro komunální odpad je středa od 00:01 do 24:00 hod.

v období 01.11. do 31.12.2019       1 x týdně

Vzor smlouvy pro podnikatele ke stažení zde