Klub přátel Strážkovic, z. s.

Klub přátel Strážkovic

Tuto část webových stránek vytváří Klub přátel Strážkovic

Klub přátel Strážkovic

Oficiální název: Klub přátel Strážkovic, z.s.

Zkrácený název: KPS

Právní forma: spolek

IČ: 046 08 275

Spisová značka: L 6885 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Veřejný rejstřík a sbírka listin

Sídlo: Strážkovice 15, 374 01 Trhové Sviny

e-mail: kpstrazkovice@seznam.cz

Kontakt:

 • Předseda - Jaroslava Hebíková
 • Tajemník - Jana Štětinová
 • Hospodář - Lenka Dvořáková

Počet členů k 31.12.2015: 28

Vznik Klubu přátel Strážkovic

Klub přátel Strážkovic, z. s. byl založen v prosinci 2015 a snaží se navázat na činnost zaniklé Osvětové besedy.

Náplň činnosti Klubu přátel Strážkovic

Základním posláním Klubu přátel Strážkovic je:

 • podpora kulturního života a vytváření podmínek pro tuto činnost,
 • záchrana mizejících hodnot hmotné duchovní kultury obce,
 • obnova folklorního života,
 • podpora osobnostního a uměleckého rozvoje dětí a mládeže,
 • podpora uměleckého a kulturního povědomí veřejnosti,
 • podpora všeobecné vzdělanosti,
 • organizování dětí a mládeže
 • připomínání významných osobností,
 • pořádání tématických výstav,
 • přednášková činnost,
 • pořádání koncertů a vystoupení uměleckých a folklorních souborů,
 • badatelská a informační činnost,
 • shromažďování, evidování a ošetřování předmětů hmotné a duchovní kultury minulých generací,
 • ochrana přírody a krajiny,
 • organizování dětí a mládeže,
 • hájit zájmy členů KPS, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi a jednotlivci,
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činnost.