Závěrečný účet 2021

Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2021

Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:

 • Závěrečný účet obce Strážkovice za rok 2021
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Strážkovice

Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček Strážkovice za rok 2021

 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha

Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadu.

Závěrečný účet obce byl projednán na zastupitelstvu obce Strážkovice dne 08.06.2022.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-cvrcek-2021-12529601072.pdf 86.3 Kb
rozvaha-cvrcek-12-2021306843696.pdf 79.8 Kb
vykaz-zisku-a-ztraty-cvrcek-2021-12525888005.pdf 64.4 Kb
fin212m-obec-2021-12841264407.pdf 226.8 Kb
priloha-1037280312-0-zprava-konecne-2021-strazkovice909793795.pdf 578.9 Kb
priloha-obec-2021-12954241003.pdf 83 Kb
rozvaha-obec-2021-12891360233.pdf 87.4 Kb
vykaz-zisku-a-ztraty-obec-2021-12798151184.pdf 67.5 Kb
zaverecny-ucet-obce-2021.pdf 617.1 Kb

Návrh Závěrečného účtu obce Strážkovice za rok 2021

Obec Strážkovice zveřejňuje na základě zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující informace:

 • Návrh Závěrečného účtu obce Strážkovice za rok 2021
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Strážkovice

Výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Mateřská škola Cvrček Strážkovice za rok 2021

 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Příloha

Další podrobné informace a přílohy jsou k dispozici na Obecním úřadu.

Po uplynutí doby 15-ti dnů bude závěrečný účet projednán zastupitelstvem obce Strážkovice.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-cvrcek-2021-12529601072.pdf 86.3 Kb
rozvaha-cvrcek-12-2021306843696.pdf 79.8 Kb
vykaz-zisku-a-ztraty-cvrcek-2021-12525888005.pdf 64.4 Kb
fin212m-obec-2021-12841264407.pdf 226.8 Kb
priloha-1037280312-0-zprava-konecne-2021-strazkovice909793795.pdf 578.9 Kb
priloha-obec-2021-12954241003.pdf 83 Kb
rozvaha-obec-2021-12891360233.pdf 87.4 Kb
vykaz-zisku-a-ztraty-obec-2021-12798151184.pdf 67.5 Kb
navrh-zaverecny-ucet-obce-2021545608818.pdf 617.5 Kb