Archiv úřední desky 2020

Obecní úřad Strážkovice

Veřejná vyhláška č. 1/2020

Obecní úřad Strážkovice vydává Veřejnou vyhlášku č. 1/2020 týkající se změny sídla Obecního úřadu Strážkovice a ohlašovny trvalého pobytu na novou adresu Strážkovice čp. 78.

Vyhláška v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
verejna-vyhlaska-zmena-cp-adresy-ohlasovny.pdf 261.1 Kb

Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 17.12.2020 od 10.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-zk-3-17-12-20.pdf 2227.4 Kb

Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Čtvrtek 03.12.2020 od 10.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-zk-03-12-2020.pdf 47.1 Kb

Městský úřad Borovany

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Rozhodnutí v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-838593407-0-sus-jck-trocnov-prelozka-sil.ii-155-most.pdf 273.5 Kb

Oznámení o konání 32. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 11.11.2020 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-32-11-11-20.pdf 197.3 Kb

Magistrát města ČB - Stavební úřad

Rozhodnutí-prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Rozhodnutí v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prelozka-831351150-0-2020-4438.pdf 183.4 Kb

Městský úřad Borovany

Oznámení Zahájení řízení ve věci prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-825793546-0-sus-jck-trocnov-prelozka-silnice-a-most-ii-155-a-155-004-.pdf 253.6 Kb

Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje 02. - 03.10. 2020

Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka obce Strážkovice podle § 27 odst. 1, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje konání voleb ve volebním okrsku Strážkovice.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-volby-kraj-20.pdf 187.4 Kb

Oznámení o konání 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

čtvrtek 24.09.2020 od 10.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-zk-29-09-20.pdf 2703 Kb

Městský úřad Trhové Sviny - Veřejná vyhláška

Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Borovany

Vyhláška v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-820285457-0-20-2920.pdf 447.9 Kb

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Misterstvo zemědělství vydává optření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje optření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020.

Podrobnosti v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-807259270-1-oop-cj-33784-2020-priloha-c.-1-27-7-2020.pdf 1681 Kb
priloha-807259270-3-33784-2020-mze-16212.pdf 225.3 Kb

Magistrát města České Budějovice - Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/155 Trhové Sviny

Uzavírka mostu na silnici II/155 v Trhových Svinech a stanovení objízdné trasy.

Veřejná vyhláška v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uzavirka-ii-155-trhove-sviny-06-20.pdf 1336.5 Kb

Městský úřad Trhové Sviny - Veřejná vyhláška

Stavební povolení Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov

Rozhodnutí v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c224e20063007540.pdf 6052.9 Kb

Oznámení o konání 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

čtvrtek 21.05.2020 od 10.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-obce-21-05-20.pdf 117.3 Kb

Magistrát města České Budějovice - Stavební úřad

Zahájení územního řízení - Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí o umístění stavby: přeložka sítí el. energie Strážkovice silnice II/156, přel. VN, NN, Strážkovice.

Rozhodnutí v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prelozka-el-siti-strazkovice.pdf 2485.3 Kb

Městský úřad Trhové Sviny - Veřejná vyhláška

Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí

Městský úřad Trhové Sviny, Odbor dopravy a silničního hospodářství vydává usnesení týkající se Přeložky silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov.

Veřejná vyhláška v příloze

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-776586854-0-seznameni-se-s-podlakdy-pro-rozhodnuti-jedovary-2-.pdf 198.1 Kb

Magistrát města České Budějovice - přechodná úprava provozu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Magistrát města České Budějovice stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnicích v souvislosti s výstavbou dálnice D3 Plav.

Termín: 23.03.2020 - 19.04.2020

Veřejná vyhláška v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanoveni-prechodne-upravy-provozu-zadost-o-upravu-provozu-iii15529-roudne-plav-stavba-dalnice.pdf 1052.3 Kb

Územní studie Řevňovice pro lokalitu B14+PV10+ZO5 dle ÚP Strážkovice

Oznámení, Veřejná vyhláška, Textová a výkresová část

Obecní úřad Strážkovice jako pořizovatel územní studie oznamuje projednání ve věci Návrhu územní studie Řevňovice pro lokalitu B14+PV10+ZO5 dle ÚP Strážkovice v kú Strážkovice.

Přílohy:

Oznámení o projednání

Veřejná vyhláška

Textová a výkresová část

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-uzemni-studie-revnovice-03-20.pdf 360.3 Kb
verejna-vyhlaska-uzemni-studie-revnovice-03-20.pdf 591.3 Kb
19-016-us-revnovice-b14-pv10-zo5-a.textova-cast-navrh-k-projednani.pdf 520.8 Kb
19-016-us-revnovice-b14-pv10-zo5-b.1.sv-navrh-k-projednani.pdf 416.1 Kb
19-016-us-revnovice-b14-pv10-zo5-b.2.urban-navrh-k-projednani.pdf 763 Kb
19-016-us-revnovice-b14-pv10-zo5-b.3.tdi-navrh-k-projednani.pdf 417.4 Kb
19-016-us-revnovice-b14-pv10-zo5-b.4.regul-navrh-k-projednani.pdf 621.1 Kb
19-016-us-revnovice-b14-pv10-zo5-b.5.vl-vztahy-navrh-k-projednani.pdf 222.2 Kb

Oznámení o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 25.03.2020 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-22-25-03-20.pdf 197 Kb

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Text výzvy a další dokumenty v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-757983260-3-vyzva-2-2020.pdf 27.8 Kb
priloha-757983260-1-informace-pro-verejnost.pdf 34.9 Kb
priloha-757983260-2-seznam-strazkovice-k-1.2.2020.pdf 438.1 Kb

Záměr obce Strážkovice 02_2020

Pronájem Hostince Na Návsi

Obec Strážkovice zveřejňuje Záměr pronájmu Hostince Na Návsi, Strážkovice čp. 15. Uzavěrka podání nabídek do 06.04.2020 do 14:00 hod.

Veškeré informace v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-pronajem-hostinec-02-2020.pdf 283.9 Kb

Oznámení o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 04.03.2020 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-21-04-03-20.pdf 196.3 Kb

Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 26.02.2020 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-20-26-02-20.pdf 196.9 Kb

Městský úřad Trhové Sviny - Veřejná vyhláška

Oznámení o pokračování stavebního řízení - Přeložka silnice II/155 a most v obci Trocnov

Veřejná vyhláška v příloze

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-753147788-0-stavebni-povoleni-trocnov-prelozka-oznameni.pdf 196.1 Kb

Oznámení o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 12.02.2020 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-19-19-02-20.pdf 198.1 Kb

Záměr obce Strážkovice

Pronájem Hostince Na Návsi

Obec Strážkovice zveřejňuje Záměr pronájmu Hostince Na Návsi, Strážkovice čp. 15. Uzavěrka podání nabídek do 17.02.2020 do 14:00 hod.

Veškeré informace v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-pronajem-hostinec-2020.pdf 283.6 Kb

Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Strážkovice

Strážkovice 02.01.2020 od 17.00 hod.

Oznámení v příloze:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznam-oz-18-08-01-20.pdf 194.9 Kb
Archiv úřední desky 2020 - archiv změn